Fajtastandard

Bírálat tárgya Kívánatos Elfogadható Nem kívánatos
Összbenyomás Erőteljes, szilárd szervezetű, markáns megjelenésű, tömeges, de elegáns kocsiló Kissé durva, kevésbé arányos, vagy a kívánatosnál kissé finomabb, kevésbé markáns küllem Durva, heterogén, laza szervezetű, vagy túl finom, nemi jelleg hiánya
Fej Testtömeggel arányos nagyságú, karakteres, de nem túl durva félkos- vagy kosfej A kívánatosnál kissé durvább, vagy nem elég jellegzetes egyenes fej Durva, otromba, vagy túl finom csuka- vagy ékfej

 

Nyak Magasan illesztett, középhosszú, jól izmolt és ívelt, elmosódott baltavágás Középmagasan illesztett, kevésbé ívelt Rövid, terhelt, vagy izomszegény, deszka- vagy hegedűnyak
Mar Középmagas, fokozatosan hátbanyúló, izmos, telt Kevésbé izmos, a kívánatosnál rövidebb Izomszegény, púpos vagy süppedt
Hát Középhosszú, széles, jól izmolt A kívánatosnál kissé hosszabb, kis fokban előremélyedt Hosszú, laza, izomszegény, hajlott vagy pontyhát

 

Ágyék Középhosszú, széles, elég feszes, jól izmolt A kívánatosnál hosszabb, ha elég feszes és izmolt Laza, izomszegény, roskadt vagy púpos
Far Terjedelmes, középhosszú, jól izmolt Közepes terjedelmű, a kívánatosnál rövidebb, ha elég jól izmolt, kis mértékben csapott Izomszegény, kis terjedelmű, rövid koporsófar, részaránytalan
Szügy Széles, közepesen mély, igen jól izmolt Közepes szélességű és izmoltságú Izomszegény, keskeny vagy túl széles oroszlánszügy
Mellkas Mély, dongás Kevésbé mély, közepesen dongázott Lapos, sekély
Nemi szervek Ép, mindennemű sérüléstől és betegségtől mentes   Bármiféle morfológiai vagy egészségi rendellenesség
Lapocka, felkar Hosszú, dőlt, izmos, szabad mozgást lehetővé tevő A kívánatostól való kis mértékű eltérés Rövid, izomszegény, meredek
Lábtő, szár, boka, csüd,

paták

Terjedelmes ízületek, tiszta, száraz, jól illesztett és inalt, rövid szárak, szabályos szögelésű, közepes hosszúságú csüdök, testtömeggel arányos nagyságú, szabályos, ép szaruanyagú paták Kis fokban burkolt ízületek, a kívánatosnál kissé hosszabb szárak, rövidebb, enyhén meredek csüdök, korrigálható pata-rendellenességek Kis terjedelmű vagy deformált ízületek, erősen fűzött, hosszú, gyengén inalt vagy erősen burkolt szárak, hosszú, puha vagy rövid, meredek csüdök, nem korrigálható, nem rendellenes használat során szerzett patahibák (bakpata, porhanyós szaru, teletalpúság)
Csánk Terjedelmes, tiszta, száraz, torzulásmentes A természetes elhasználódásnak megfelelő mértékű deformációk Rövid, keskeny vagy kivágott csánk, nagy fokú burkoltság, súlyos deformációk
Lábszerkezet Elöl, hátul szabályos Elöl kis mértékű franciásság, vagy hegyfaltipró, az elhasználódással arányban álló rokkantság, hátul kis fokú kardosság, tehenesség Súlyos mértékű lábszerkezeti hibák, a használat által nem indokolt mértékű elhasználtság, hátul dongásság
Mozgás Lendületes, szabályos vonalú, elég akciós, tért nyerő lépés és ügetés, a hátulsó lábak lépjék át az elülsők patanyomát A szabályos vonaltól kis mértékben eltérő, ha elég lendületes és térnyerő A szabályos vonaltól erősen eltérő, lapátoló vagy hadonászó, rövid, kötött, nem  kellően lendületes és tértnyerő mozgás
Méretek:

Marm./bottal/

Marm /szalag/

Övméret

Szárkörméret

 

155-165 cm

167-180 cm

180-210 cm

21-23 cm

A kívánatostól ±5 cm, a szárkörméretnél 1 cm eltérés A kívánatostól nagyobb mértékű eltérés, fejletlenség