2024. április 30-ig meghosszabbításra kerültek az őshonos ex situ támogatási jogcímek

2022. december 17.

Az Irányító Hatóság közleménye

Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása ” című (VP4-10.2.1.2-17 kódszámú) felhívás.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című (VP4-10.2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a módosulás az alábbi pontokat érinti:

 • A felhívás egészében átvezetésre került, hogy a kötelezettségvállalási időszak még egy évvel, 2024. április 30-ig meghosszabbodik, valamint a Fogalomtár (1, sz. melléklet) esetében is kibővítésre került a „kötelezettségvállalási időszak” fogalma.
 • A felhívásban a módosított pontok az alábbiak:
  3.4.1. II. A 1.
  3.4.1. II A. 2. d), f)
  3.4.1. II. B. 2, 5, 7,
  3.4.1. II. C. 1.
  3.4.1. III. 11.
  3.4.2.
  3.5.2.
  5.1. bevezető szövegrésze
  5.3.
  7. fejezetben az alábbi szövegrész: Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2017-ben támogatást igénylők esetén lehetőség van 6. és 7. kifizetési igénylés benyújtására, valamint a 2018-ban támogatást igénylők esetén lehetőség van 6. kifizetési igénylés benyújtására, azonban ennek igénybevételéhez a támogatást igénylőnek minden esetben nyilatkoznia kell.
  A fenti módosítások a támogatói okiratban is átvezetésre kerültek.

A módosított felhívás teljes szövege

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex
situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek
támogatása

Hosszabbítás módja

A hosszabbítás önkéntes, nem kötelező, amennyiben nem kíván élni ennek lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

Hosszabbítást igénylő első körös pályázóknak a 7. évre, második körös pályázóknak a 6. évre külön szükséges készíteni egy előrehaladási tervet a hosszabbítási kérelemben, így lehetőség van állománynövelésre is, kizárólag az egyesülettel előzetesen egyeztetett létszámban. Érintett időszak: 2023. május 1-2024. április 30.
Csak a futó jogcímre lehet hosszabbítást beadni (pl. aki csak méntámogatást vesz igénybe, nem tud méncsikófelnevelés jogcímre bővíteni és fordítva)

A hosszabbítási kérelem beadási időszaka még nem ismert, megjelenés után haladéktalanul közzétesszük.

Az érintett pályázók a Tenyésztési Irodától emailben is értesítést kapnak.

Új pályázatok beadására 2024-ig nincs lehetőség.