Bemutatkozás

A nemzeti kinccsé nyilvánított fajta tenyésztésszervezési, törzskönyvezési feladatait – kizárólagos törvényi felhatalmazással – a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület végzi. Tagságát 400 tenyésztő és közel 650 méneskönyvi, illetve 50 előtörzskönyvi kanca alkotja.

Tevékenységének kereteit alap- és tenyésztési szabályzata rögzíti. A tenyésztés operatív irányítása a tagok által választott Tenyésztői Bizottság feladata. A törzsállomány nyilvántartása a 2006. évtől zárttá váló Nonius Méneskönyvben, illetve Előtörzskönyvben történik. Az egyesületi munka színterét a bírálatok, regionális szemlék, illetve az évente rendezett Országos Nóniusz Tenyészszemle alkotják.

A tenyésztésszervezés legfontosabb feladatai a fajtafenntartás elveit szem előtt tartó egységes ménhasználat, a fajta egészét átfogó párosítási rend, az állomány teljes körű minősítése, illetve sajátteljesítmény- és ivadékvizsgálata.

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület a fajta jövőjét meghatározó alapvető céljaként az évszázados tenyésztési tradíciók ápolását, a fajta egyediségének megőrzését, illetve a modern kor elvárásainak megfelelő minőség biztosítását határozta meg.