Beszámoló az Elnökség 2023.03.09. és 03.23-i üléséről

2023. március 30.

Időpont és helyszín: 2023.03.09. Kincsem Park Budapest, Albertirsai u. 2-4.

Jelen voltak:                                  

Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök
Elnökségi tagok: Barna Gergely, Győri Zsolt, Ibrányi András, Koperda Zsolt, Varga Gyula, Boros Sándor ménesvezető a Hortobágyi Nonprofit Kft. képviseletében
Állandó meghívottak: Fekete Krisztina lótenyésztési igazgató a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. képviseletében, dr. Pétervári Zoltán vezető állatorvos az Állampusztai Mg. és Ker. Kft. képviseletében
Felügyelő Bizottság: Horváth Miklós, Papp János
illetve Veres Mária irodavezető.

Az Elnökség határozatképes volt.

Napirend:

 • Beszámoló a 2022. december 14. óta eltelt időszak eseményeiről
 • 2023. évi közgyűlés előkészítése
  • 2022. évi gazdasági beszámoló
  • 2023. évi gazdasági terv
  • 2023. évi rendezvényterv
 • Tenyésztési program módosításának javaslatai
 • Pályázati aktualitások:
  • A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
  • A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ megőrzése
 • Tagfelvételi kérelmek
 • Egyebek

Technikai előkészítés

1/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

2/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a jegyzőkönyvet Veres Mária vezesse.

Beszámoló a 2022. december 14. óta eltelt időszak eseményeiről

Az ügyvezető ügyrendi javaslattal élt, mely szerint a pályázati aktualitások napirenddel kerüljön összevonásra.

A beszámolót részben Zilahy István, részben Veres Mária ismertette.

Az Elnökség a beszámolót tudomásul vette.

Letölthető dokumentum: Szakmai események 2022.12.14-től és pályázati aktualitások

2023. évi közgyűlés előkészítése

Az ügyvezető beszámolójában külön mutatta be a 2022. évi bevételeket, a bevételtételekben várható változásokat, s ennek megfelelően javaslatot tett a 2023. évi tervszámokra.

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a tenyésztésszervezési támogatások esetén várhatóan támogatáscsökkentés fog megvalósulni, melynek mértéke átlag 30%, a DNS-vizsgálat jogcím pedig megszüntetésre kerül.

A táblázat a 2022. évi terv közgyűlésen közzétett változatához képest egy piros oszloppal kiegészítésre került, mely annyiban különbözik az első oszloptól, hogy abból ki lett véve a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadás pályázat, mivel 2022. évben e pályázatok bevételei és a költségoldalon jelentkező kiadásai az egyesület gazdálkodása szempontjából indifferensek voltak. Veres Mária a KATA-körbe tartozott, az ügyvezető számlázott, így e bevétel és kiadás pénzmozgással kapcsolatban az egyesületnek egyéb költségei nem merültek fel.

Ezek nélkül az adatok nélkül az egyesület valós szakmai gazdálkodása egyértelműbben megjeleníthető, az egyesület konkrét gazdasági tevékenységének eredményét tükrözi.

Az elnökség a beszámolót tudomásul vette.

A bevétel tervre három különböző variációt terjesztett elő.

Az ügyvezető javasolta, hogy az elnökség fontolja meg bizonyos tagi díjak emelését:

 • tagdíj
 • belépési díj
 • törzskönyvi nyilvántartási díj

Megfontolásra javasolta a bérbeadott egyesületi mének esetén a jelenleg tartó által pályázható összeg terhére 400 000 Ft összegű egyesületi bérleti díj megállapítását.

Az elnökségi tagok fenti díjemelések tárgyában többféle javaslatot fogalmaztak, illetve vitattak meg.

3/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a közgyűlés elé 2023-tól történő díjemelést terjeszt, elvileg egyetértett abban, hogy a kancadíjat emelni kell, kedvezményt kell bevezetni, melynek mértéke az előző évi csikószaporulat függvényében lesz megállapítva.

4/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a  tagdíj mértékét 10 000 Ft-ban, a belépési díj mértékét 20 000 Ft-ban meghatározva terjeszti a közgyűlés elé.

A díjemelés kérdését határozathozatal nélkül további megfontolás céljából nyitva hagyta.

5/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az egyesületi tulajdonú mének utáni bérleti díj mértékét 400 000 Ft-ban meghatározva terjeszti a közgyűlés elé.

6/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a fedezőmének után törzskönyvi nyilvántartási díj megállapítását terjeszti a közgyűlés elé, melyet a szerződött méntartó fizet. Mértékét a kanca nyilvántartási díj mértékével egyezőnek javasolja.

Az ügyvezető ismertette a 2022. évi gazdálkodás költség tényszámait.

Beszámolójában elmondta, hogy vannak bizonyos költségelemek, melyek évről évre teljesen pontosan tervezhetőek, pl. működési költségek, így a 2023. évi tervben ezeket a számokat már pontosan meg tudta jeleníteni.

Az ügyvezető ismertette a 2022. évi tervszámokhoz képest a gépjármű-költségérítés, bírálói megbízási díjak túllépésének okát, ez minden költséghelyen a bírálatok számának jelentős növekedéséből fakadt. Mindezt az elnökség tudomásul vett és indokoltnak tartotta.

Kiemelte, hogy vannak tagi támogatási formák, melyekre a tagság részéről érdektelenség mutatkozott (pl. friss sperma forgalmazás).

Tárgyévben mélyhűtés nem történt a mezőhegyesi állomás túlterheltsége miatt, de az ügyvezető javasolja a program folytatását és a 2023. évi tervben forrás biztosítását.

A rendezvénytervben szereplő minden támogatott rendezvény megvalósult.

Veres Mária javasolta, hogy a közgyűléshez hasonlóan az országos tenyészszemlén is vezessünk be az étkezésre előregisztrációs rendszert.

7/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az országos tenyészszemlén az étkezésre előregisztrációs rendszert kíván bevezetni.

A rendezvényterv kapcsán Győri Zsolt jelezte, hogy a hódmezővásárhelyi kiállításon idén a nóniusz a kiemelt fajta, s javasolta e célra megfelelő forrás biztosítását.

8/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a kiállítás fontos megjelenési lehetőség a fajta számára, így 1,5 millió Ft részvételi támogatás elkülönítését kívánja a közgyűlés elé terjeszteni.

Az ügyvezető felkérte Pap Istvánt, hogy a feltételek pontosítása, illetve a rendező költségvállalása tárgyában tárgyaljon Fekete Balázzsal.

Varga Gyula javasolta, hogy Fábián János tenyésztőtárs korábbi felvetése alapján, a Kozma Ferenc Kupa programjában szombat délután díjhajtás versenyszám is szerepelhetne, első évben bevezető, fakultatív jelleggel, külön díjazással.

Zilahy István kiegészítette, hogy a fiatal fogatló kombinált programjának alkalmazását javasolja, mely egy egyszerű díjhajtó feladatot és 7 selybapárból álló akadályhajtást tartalmaz, elbírálása pedig nem a díjhajtás, hanem meghatározott stílusbírálat szerint történik, mely némileg rokon a fogatban történő ménvizsgáztatás szempontrendszerével.

9/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Kozma Ferenc Kupa programja szombati napon fiatal fogatló kombinált program szerinti versenyszámmal bővül.

Ibrányi András felvetette a Kozma Ferenc Kupa pénzdíjainak emelését, de mivel 2021-ben is emelés történt, ezt az elnökség nem támogatta.

10/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Kozma Ferenc Kupa programja szombati napon fiatal fogatló kombinált program szerinti versenyszám összdíjazására a tenyészszemle költségsorán 200 000 Ft-ot elkülönítését terjeszti a közgyűlés elé.

Koperda Zsolt javasolta, hogy az összetett értékelés díjazására alapítsunk vándordíjat.

11/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Kozma Ferenc Kupa összetett értékelésének díjazására vándordíjat alapít.

Koperda Zsolt javasolta, hogy a legstílusosabb fogat kerüljön értékelésre.

Az ügyvezetés vállalta, hogy a régi fogatversenyek leíró bírálati lapjának felhasználásával elkészíti az értékelés szempontrendszerét.

12/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a Kozma Ferenc Kupán a legstílusosabb fogat kerüljön értékelésre.

13/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a 2023. évi közgyűlést az egyéb elfoglaltságokra figyelemmel április 15-ig a Debreceni Egyetemen kívánja megrendezni.

Koperda Zsolt javasolta a tenyésztői elismerések bővítését, mely szerint kétszeres aranykoszorús tenyésztői elismerést kaphat, aki egyszeres aranykoszorús tenyésztői minősítést mind a kanca, mind a fedezőmén vonatkozásában elérte, az aranykoszorús teljesítésen túl az ott elvárt kancaszám vagy fedezőménszám kétszeresét eléri.

14/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a tenyésztői elismeréseket kétszeres aranykoszorús tenyésztői díjjal bővíti.

Koperda Zsolt javasolta gyémántkoszorús tenyésztői díj alapítását. Az a tenyésztő kaphatja, aki az egyesület történetének eddigi legeredményesebb magántenyésztője, Bokodi Sándor tenyészteljesítményét eléri: 9 fedezőmén és 35, legalább II. o. minősített kanca.

15/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy gyémántkoszorús tenyésztői díjat alapít, melyet az a tenyésztő kaphat, aki az egyesület történetének eddigi legeredményesebb magántenyésztője, Bokodi Sándor tenyészteljesítményét eléri: 9 fedezőmén és 35, legalább II. o. minősített kanca.

Zilahy István tájékoztatta az elnökséget, hogy 2023-ra a szakmai napra egyelőre konkrét javaslata nincs, ez ügyben javaslatokat vár. E tárgyban javaslatot tett egy szaporodásbiológiai kérdésekkel foglalkozó nap megrendezésére.

Pap István javaslattal élt, mivel Papp János edzője a világ egyik legeredményesebb fogathajtója, a holland Koos de Ronde, aki közelebbről megismerve a nóniusz fajtát, pozitív véleményét fogalmazta meg, ezért érdemes lehetne felkérni őt egy tenyészcél témájú előadásra.

Az elnökség a javaslattal egyetértett.

Az elnökség, tudomásul véve, hogy a támogatási jogcímek közül a DNS vizsgálat támogatása kikerül, továbbra is fontosnak ítéli a DNS vizsgálatok minél szélesebb körű elvégzését.

Ibrányi András megjegyezte, hogy cél kell legyen, hogy minden kanca előbb vagy utóbb rendelkezzen DNS vizsgálattal, támogatta az ügyvezető bevételek tárgyalásánál tett felvetését, mely szerint a tagfelvételt kössük a DNS-vizsgálat meglétéhez, melynek esetleges költsége a tagjelöltet terheli.

16/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy a tagfelvétel feltétele legyen a beléptetni kívánt kanca DNS-vizsgálatának megléte, melynek esetleges költsége a tagjelöltet terheli.

Az ügyvezető tájékoztatta az elnökséget, hogy a Kata szabályok változása miatt Veres Mária a továbbiakban mint vállalkozó nem tudja ellátni feladatát, ezért javasolta az elnökség számára, hogy kerüljön vissza az egyesület alkalmazásába 350 000 Ft nettó fizetéssel. Az ügyvezető tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy fenti alkalmazás közterheinek nagyjából 50 %-át a szaktanacsadás támogatás fedezi.

17/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy Veres Mária az egyesület alkalmazásába 350 000 Ft nettó fizetéssel történő visszakerülését terjeszti a közgyűlés elé.

Ibrányi András beszámolt a Romániába rekvirált és ott fellelhető adatállomány rögzítése során elvégzett munkájáról, az elnökség és a Felügyelő Bizottság elnöke megbízta az ügyvezetőt, hogy e munkával kapcsolatos megállapodásokat, teljesítésigazolást és egy részletes folyamatleírást az elnökség számára készítsen el.

Varga Gyula jelezte, hogy Fair Game mélyhűtött spermát szeretne használni 2023. évben.

Koperda Zsolt jelezte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló mélyhűtött szaporítóanyag mennyiségét tekintve pontos információk nem állnak rendelkezésre. Az ügyvezető vállalta, hogy ezeket az adatokat megszerzi és az elnökséget tájékoztatja.

Az ügyvezető több tagi igényre hivatkozva kérte az elnökség állásfoglalását az egyesület tulajdonát képező mélyhűtött spermakészlet részbeni felhasználása tárgyában. Javasolta feltételül szabni, hogy e felhasználás csak az elnökség által tételesen jóváhagyott párosítási terv alapján történhessen, kiemelte a párosított kanca bírálati és tenyészteljesítményét, illetve javasolta, hogy a felhasználási engedély csak a termékenyítést ténylegesen végző állatorvossal történt megállapodás ismeretében legyen kiadható.

A rendelkezésre álló készlet egy részét mindenképpen génmegőrzési tartalékként köteles az egyesület archiválni.

Az elnökség a felvetéssel egyetértett.

Barna Gergely sperma mélyhűtési programba fiatal, bizalmat szavazott mének használatát is javasolta.

Több elnökségi tag véleménye volt, hogy jelenleg még a középkorú korosztály vonatkozásában is vannak feladatok, de törekvése, hogy minél fiatalabb korú mének is bekerülhessenek a programba.

Ibrányi András javasolta, hogy a vizsgázott mének tulajdonosait kötelezzük spermavizsgálat elvégzésére.

Az elnökség tagjai a felvetést elvileg támogatták, a megvalósítás konkrét módjáról nem döntöttek.

A regionális tenyészszemlék támogatása kapcsán Varga Gyula jelezte, hogy az előző elnökségin elhangzottak szerint az állami fedezőmént tartó rendező helyszínek e támogatási formáról lemondanak, ő a maga részéről ezt fenntartja, Barna Gergely is jelezte, illetve szóbeli egyeztetések alapján több érintett méntartó is.

Pap István tájékoztatta az elnökséget, hogy az idei évben az új fogathajtó szakbizottság tervez kiírni fiatal fogatló nemzeti bajnokságot, megfontolásra javasolta, akár csak erkölcsi elismeréssel, különdíj átadásával, ennek támogatását.

Az elnökség a felvetéssel egyhangúlag egyetértett.

Tagfelvételi kérelmek

18/2023. (03.09.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a 2023. január 1-március 9. között beérkezett tagfelvételi kérelmeket.
Jóváhagyott tagfelvételi kérelmek listája

Az ügyvezető több elnökségi tag egyéb elfoglaltságára való tekintettel az ülést felfüggesztette. Az elnökség megegyezett abban, hogy az ülést március 23-án fogja folytatni.

————————————————————————————————————————————————————–

Időpont és helyszín: 2023.03.23 Kincsem Park Budapest, Albertirsai u. 2-4.

Jelen voltak:
Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök
Elnökségi tagok: Faluhelyi Tibor, Győri Zsolt, Ibrányi András, Koperda Zsolt, Varga Gyula, Boros Sándor ménesvezető a Hortobágyi Nonprofit Kft. képviseletében
illetve Veres Mária irodavezető.

Az Elnökség határozatképes volt.

2023. évi rendezvényterv

Veres Mária ismertette a tervezett rendezvényhelyszíneket, a kiemelt rendezvényeket. Jelenleg a regionális szemlék időpontjai szervezés alatt állnak, a méncsikószemlék előnevezési felhívása a honlapon közzétételre került.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. jelezte, hogy a felújítási munkák mellett az országos tenyészszemlét nagy biztonsággal meg tudja rendezni.

Boros Sándor ménesvezető jelezte, hogy bár Mezőhegyest a szemle legjobb helyszínének tartja, ha véletlenül ott tárgyi okok miatt a megrendezés ellehetetlenül, akkor a Hortobágyi Nonprofit Kft. ezt vállalja.

19/2023. (03.23.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy 2023. évi rendes közgyűlését Debrecenben, április 15-én kívánja megtartani. Az előző évhez hasonlóan jóváhagyta, hogy előzetes regisztráció alapján a közgyűlés közös ebéddel záruljon.

Az ügyvezető röviden összefoglalta a törzskönyvi nyilvántartási díj emelése kapcsán érkezett elnökségi véleményeket, alapelvként megfogalmazható, hogy a rendszer a tenyésztő tagokat preferálja, külön egységként kezelje a nagy létszámú tenyészetek kérdéskörét.

Több javaslatverzió került számításra, a Tenyésztési Iroda különböző kimutatásokat készített és ezek a javaslatok az elnökségi tagokkal is modellszámításokat mellékelve ismertetve lesznek.

Győri Zsolt javaslatot tett a bírálói napidíj nettó 30 000 Ft-ra történő emelésére.

Ibrányi András bruttó 40 000 Ft-os napidíjat javasolt.

Az ügyvezetés a javaslatok alapján elkészíti az erre vonatkozó kalkulációt.

Koperda Zsolt megjegyezte, hogy a tervezett júniusi ménszemlék után kevés az idő a felkészítésre.

Több elnökségi tag jelezte, hogy a korábbi vagy későbbi időpontnak van előnye és hátránya is. Az eddig előnevezést leadott jelentkezők az időponttal egyetértettek. Az idei évben a mének száma várhatóan kevesebb lesz, mint az előző években.

Győri Zsolt javaslatot tett a házi bírálatokkal kapcsolatos költségek kiszámlázására.

Ibrányi András javasolta, hogy a házi bírálatok esetén lovankénti tarifarendszer kerüljön megállapításra.

Több elnökségi tag jelezte, hogy a házi bírálati rendszert általánossá tenni nem javasolja, de kivételes esetekben, a rendszerszerűen rögzített feltételek mentén, elnökségi jóváhagyással a javaslatot támogathatónak ítéli.

Az ügyvezető javasolta, hogy az ex situ bírálatok esetén, mivel több lótartónál nagyobb létszámot érint és csak helyben végezhető, az elnökség állapítson meg tarifát.

20/2023. (03.23.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy az ex situ bírálatokra tarifát kíván bevezetni, és megbízta az ügyvezetőt a részletek kidolgozásával.

 

Koperda Zsolt tájékoztatta az Elnökséget, hogy Bardóczky Veronika volt ménesvezetővel egyeztetve, aki a Fair Game mélyhűtött spermájával kapcsolatos összes ügyintézést végezte, a Semex Kft-nél a méntől 152 szál mélyhűtött sperma van letárolva, ez rendelkezésre áll.

Az ügyvezetés vállalta, hogy a fellelhető dokumentációt Bardóczky Veronikától elkéri.

Győri Zsolt kérdést tett fel, hogy az egyesület más mesterséges állomáson álló mének esetén is tervezi-e a Nílushoz hasonló spermatámogatás biztosítását.

Ibrányi András felvetette, hogy mesterséges állomáson csak olyan mén állhasson, amit az egyesület delegál és a mesterséges támogatást nem kötné konkrét ménhez.

Ibrányi András javasolta, hogy a mesterséges állomáson készült csikó után kapjon a mesterséges állomás támogatást az egyesülettől.

Az elnökség a kérdéskört megvitatta. Állásfoglalása szerint a spermatámogatást csak egyesületi tulajdonú mén vonatkozásában tudja biztosítani, a támogatás fő céljának nem a mesterséges állomást, hanem a kancatulajdonost tekinti.

Az ügyvezető kifejezte véleményét, hogy az egyesület abba, hogy egy magántulajdonos a saját tulajdonában lévő mént mesterséges állomáson állítja-e fel, nem tud beleszólni.

Ibrányi András informálisan tájékoztatta az elnökséget egy nem nóniusz fajtájú fedezőmén esetleges használatára vonatkozó tagi igényről.

Az ügyvezető kérte az elnökséget, hogy e kérdést az elnökség ne vitassa meg, mivel e tárgyban sem párosítási terv, sem hivatalos tagi megkeresés az ügyvezetés részére nem érkezett.

Tenyésztési Program módosítása

A 2022. évi közgyűlésen elhangzottak szerint 2024. évben esedékes az egyesület alapszabályának, illetve tenyésztési programjának módosítása. Az ott vállalt előkészítési folyamat értelmében az elnökség a változtatásokkal kapcsolatos elvi alapjait megvitatja és az így kidolgozott javaslatokat tagi vitára bocsájtja, a szakigazgatási engedélyeztetésre ezt követően terjeszti be.

E folyamat lépéseként több korábbi javaslatot is újratárgyalva az elnökség áttekintette a teljes tenyésztési programban szükséges változtatások körét, azokkal kapcsolatban több témában szakmai vitát folytatott le, a megbeszélés fő pontjai az alábbiak voltak:

 • egyesület neve
 • méneskönyv zártsága
 • eredő törzskönyv
 • kancacsaládok
 • ménvonalak
 • alkalmazott tenyésztési eljárások
 • cseppvérkeresztezési program
 • méneskönyvbe kerülés feltételei
 • osztályba sorolás pontszámai
 • származásbírálat
 • törzskönyvi szám kiadása
 • bírálati alapdokumentáció rendszere
 • kisorolás szabályai
 • import kancák méneskönyvbe kerülése
 • import mének engedélyezése