In situ őshonos kancatámogatás kérelem beadása – tájékoztató

2022. január 5.

Beadási határidő: 2022. január 31. 23:59

Amennyiben a tartó több állatfajra és állatfajtára pályázik, minden egyedet ugyanazon kérelemben kell beadnia, nem külön-külön!

Felhasználói kézikönyv és segédtábla

VP őshonos alkalmazás segédletek

Fokozottan felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét a Felhasználói kézikönyv kitöltés közbeni használatára, mely nélkül a kérelem beadása nem végezhető el.

Az egyedazonosítók kézi felvitele helyett lehetőség van excel táblázatból történő importálásra. A táblázat a segédletek közt található meg: Állat adatok import segédtábla. Különösen nagyobb létszámnál javasoljuk a használatát.

Beadási felület

  • Magyar Államkincstár E-kérelem
  • bejelentkezés ügyfélkapun keresztül
  • amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó teljes kérelme elutasításra fog kerülni!

Nyilatkozat ügyféladatokról

Amennyiben 2022. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről. A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges. Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a támogatási kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani! Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítás

Kérelem indítása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Támogatási kérelem → Agrár-környezetvédelmi intézkedések →  Őshonos állatok in situ 2022

Kérelem kitöltése

A felhasználói kézikönyv szerint, fokozottan figyelve az alábbiakra.

Ügyféladatok:

Az ügyféladatok a “Szerkeszt” felirat alatt található “ceruza” gomb megnyomásával szerkeszthetőek.

Ügyféladatok besorolásához a hatályos KKV- törvény elérhető:
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Mezőgazdasági tevékenységet folytató, őstermelői adószámmal rendelkező személy mikrovállalkozásnak minősül.

Egyed/törzsállományadatok:

Először a fajtát válassza ki, a “faj” rovat ezután automatikusan kitöltődik.

Az “Állatok adatai” fül kitöltésénél kérjük, hogy fokozottan figyeljenek az Egyed/törzsazonosító mezőben a pontos lóazonosító számok rögzítésére (pl. HUN K NO920680000), mivel elgépelés esetén a kérelem beadási időszak zárása után hibajavításra nincs lehetőség, az egyed a teljes támogatási ciklusból kizárásra fog kerülni.

Csak olyan lóazonosítót rögzítsenek, mely az egyesületi igazolással jóváhagyásra került.

Az egyesületi igazoláshoz képest kevesebb kancára is lehet támogatást igényelni, az igazolás a max. leigényelhető egyedeket tartalmazza.

A lóazonosítókat a lóútlevél első oldalának jobb felső sarkából kell lemásolni, ami 17 karakterből áll:
1-3: HUN (csupa nagybetűvel)
4: szóköz
5: K (nagybetűvel)
6: szóköz 7-8: NO(vagy megyejel, nagybetűvel)
9-17: számsor.
A pályázati felület a bevitel helyességét csak a karakterbeosztásra ellenőrzi, nincs összeköttetésben a lónyilvántartóval, ezért kérjük, minden esetben ellenőrizzék véglegesítés előtt!
A beviteli felületen nem látszik minden karakter, így fokozottan javasoljuk a segédleteknél található excel import használatát.
A bevitt adatok excel exporttal ellenőrizhetőek le biztonsággal, az “Egyedek száma” mező alatti “XLS” gombra kattintva letölthető egy excel táblázat, mely jól láthatóan tartalmazza a lóazonosítókat.

Fájlok csatolása:

KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ az egyesületi igazolás, mely a honlapon korábban közzétett ügyviteli rend szerint kerül kiadásra.
Kérjük, a véglegesítés előtt az egyesület által megküldött igazoláson szereplő adatokat ellenőrizni, az esetleges hibákat a Tenyésztési Irodának jelezni szíveskedjenek.
Először az igazolást csatolják, utána a többletpont számításához tartozó dokumentumokat, mert amennyiben már 1 melléklet feltöltésre kerül, a rendszer már nem küld figyelmeztetést és lemaradhat a nem hiánypótolható igazolás!

Agrárvégzettségek után járó többletpontok dokumentumai:

Beszámítható végzettségek listája:

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

Csatolandó dokumentumok:

  • természetes személyek esetén → a pályázó nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum digitális másolata
  • gazdasági társaságok esetén → a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagja nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum, valamint a munkaszerződés digitális másolata
  • családi gazdaságok esetén → a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja vagy alkalmazottja nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum, valamint a családi gazdaság nyilvántartásba vételének, illetve esetleges munkaszerződésnek a digitális másolata
  • az esetleges többletpont számításához csatolni kell a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat, agrárvégzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány, gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott agrárvégzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.

Egyesületi segítségnyújtás

Telefonos segítségnyújtás a beadási határidőig munkanapokon kérhető, 8 órától 16 óráig.
A rendkívüli érdeklődés miatt a telefonhívások feltorlódhatnak, felmerülő kérdéseiket emailen is feltehetik a Tenyésztési Iroda részére: nolte@hortobagy.eu

Mivel a támogatáshoz szükséges állományegyeztetők feldolgozása, ellenőrzése, a magas számú hiánypótlások kiküldése, illetve az igazolások kiadása január hónapban folyamatos és rendkívül jelentős időt vesz igénybe, személyes ügyintézést a támogatási kérelem beadására nem tudunk biztosítani.

Kérésre e-mailes egyeztetéssel a Tenyésztési Iroda segítséget nyújt a rögzített lóazonosítók pdf vagy excel formátumú elektronikus adatellenőrzésében, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján fokozottan kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő felhasználása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.