Január 25-től lehet beadni az ex situ támogatási jogcímek hosszabbítási kérelmét

2023. január 13.

Felhívjuk az érintett Tenyésztőtársak figyelmét, hogy 2023. január 25-től február 22-ig lehet beadni a VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése támogatás kérelmek hosszabbítását.

Mindkét körös (2017. és 2018. évi) pályázatok hosszabbítására lehetőség nyílik.

Hosszabbítás módja

A hosszabbítás önkéntes, nem kötelező, amennyiben nem kíván élni ennek lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

Hosszabbítást igénylő első körös pályázóknak a 7. évre, második körös pályázóknak a 6. évre külön szükséges készíteni egy előrehaladási tervet a hosszabbítási kérelemben, így lehetőség van állománynövelésre is, kizárólag az egyesülettel előzetesen egyeztetett létszámban. Érintett időszak: 2023. május 1-2024. április 30.
Csak a futó jogcímre lehet hosszabbítást beadni (pl. aki csak méntámogatást vesz igénybe, nem tud méncsikófelnevelés jogcímre bővíteni és fordítva)

A támogatási összegek változatlanok:

  • méntartás: 8,4 EUR/nap
  • méncsikófelnevelés: 4,4 EUR/nap

Kérjük azokat a tartókat, akik előrehaladási tervszámaikat a Tenyésztési Irodával még nem egyeztették telefonon, pályázatuk sikeressége érdekében minél hamarabb pótolják, illetve kérjük azokat a tartókat, akik a hosszabbítás lehetőségével nem kívánnak élni, a Tenyésztési Iroda elérhetőségein jelezzék.

Az érintett tartók 2023. január 12-én elektronikus úton részletes tájékoztatást kaptak.

Maximális tenyészetben tartási időszakok változása

Első körös (2017. évi) pályázók esetén:

  • méntartás: 2555 nap (7 év)
  • méncsikófelnevelés: 1533 nap (4 év és 73 nap)

Második körös (2018. évi) pályázók esetén:

  • méntartás: 2190 nap (6 év)
  • méncsikófelnevelés: 1314 nap (3 év 219 nap)

Méncsikónevelési támogatás esetén a pályázati jogosultság a ménvizsgát eredményesen teljesített egyed(ek) vonatkozásában a ménvizsga napján automatikusan megszűnik, kérjük, ezt a létszám kalkulálásánal vegyék figyelembe.

A hosszabbítási kérelem beadásának menete

Január 25-én kerül közzétételre, a beadási felület még nem aktív.