Lezárult az őshonos kancatámogatás kérelmének beadási időszaka

2022. február 1.

Tájékoztatjuk a Tenyésztőtársakat, hogy január 31-én lezárult az őshonos kancatámogatás kérelmének első körös beadási időszaka.
Egyesületünkhöz rekordszámú pályázati igény érkezett, az adatellenőrzések elvégzése és a hiánypótlások ügyintézése után (tagság, lóútlevél, fajtabejegyzés, tartónyilvántartás, minősítés) 237 tartó 1001 kancájára állítottuk ki a pályázat kötelező mellékletét képező tenyésztőszervezeti igazolást.

Következő beadási időszak: 2023. január 1-31.

A szakmai feltételrendszer és az igazolások kiadásának ügyviteli rendje megegyezik az első körös támogatással.

Kérjük a pályázókat a támogatási kiírásban, illetve a honlapon közzétett és postai vagy elektronikus úton is megküldött tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartására.

A pályázó kötelezettségei

 • maradéktalanul betartja a Tenyésztési Programot, naprakész dokumentációt vezet annak végrehajtásáról (tenyésztési napló – lásd: Egyesület – Nyomtatványok – Őshonos kancatámogatás dokumentumai)
 • a Tenyésztési Program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek az egyesület által előírt határidőkre eleget tesz (párosítás, állományjelentés, ellésbejelentés stb.)
 • a tárgyévi elfogadott párosítási terv szerint fedeztet, amennyiben eltér attól, a változást bejelenti
 • vállalja, hogy a támogatásba bevont, 2019. és 2020. évi születésű egyedeket 2022. december 31-ig regionális tenyészszemlén vagy kancabírálaton minősítteti
 • biztosítja a Tenyésztési Program szerinti tartási körülményeket
 • teljes (nemcsak a támogatott) állományában biztosítja az állatmozgások nyomon követését (lóútlevél, tartóbejelentés, állomány-nyilvántartó vezetése – lásd: Egyesület – Nyomtatványok – Őshonos kancatámogatás dokumentumai)
 • betartja a felhívás 3.4.1.1. “Általános követelmények” pontjában felsorolt jogszabályi előírásokat

Állomány-fenntartási kötelezettség

 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának fenntartására
 • a támogatást igénylő köteles a támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint ezen felül a kieső állatok kieséstől számított 90 napon belüli – az egyesület által igazolt – egyeddel történő pótlására
 • pótlásra a pótlás időpontjában legalább 365 napot betöltött, a Nébih felé a pályázó tartónyilvántartásába bejelentett egyed állítható be
 • a kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületén, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlást követő 20 napon belül, az egyesület által záradékolt igazolás feltöltésével
 • a kiesés-pótlás bejelentésének ügyviteli rendjét a honlapon külön tájékoztatóban tesszük közzé
 • kérjük, hogy az állományban bekövetkezett bármilyen változást (értékesítés, elhullás) minél hamarabb, először az egyesület felé jelezzék a Tenyésztési Iroda elérhetőségein