Őshonos kancatámogatás – a kiesés-pótlás szabályai az utolsó 90 napban

2021. október 1.

Az in situ őshonos kancatámogatás jelenlegi pályázati ciklusa 2021. december 31-én lejár.

A pályázati felhívás szerint amennyiben valamely állat a kötelezettség vállalási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül esik ki, úgy a kedvezményezett mentesül a fent meghatározott pótlási kötelezettsége alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül bejelenteni.

Fentiek szerint a 2021. október 2. után kieső kancákat pótolni már nem kell, viszont a kieséstől számított 10 naptári napon belül a kiesést a szokásos ügyviteli rend szerint be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé.
Segédlet: Kiesés-pótlás bejelentése

A bejelentésre álló rendkívül rövid határidő miatt fokozottan kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy az állományban történt bármilyen változás esetén haladéktalanul egyeztessenek a Tenyésztési Irodával: Veres Mária (70) 603-99-13