Őshonos kancatámogatás – kiesés-pótlás szabályai

2022. február 25.

Állomány-fenntartási kötelezettség

A pályázati kiírás szerint a támogatást igénylő köteles a 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tartó támogatási időszak (2023. évi pályázók esetén 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszak) alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli, támogatási feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel történő pótlására.

Pótlásra beállítható egyed

 • Minimális életkor a pótlás napján: 1 évesnél idősebb, 365 naptári napot betöltött
 • A pótlás napján nem rendelkezik más pályázónál támogatási jogosultsággal. Amennyiben olyan egyedet kíván a pályázó pótlásba állítani, mely más pályázónál korábban már támogatott volt, először ennek a pályázónak kell a kiesést benyújtani.
 • A Nébih felé történő tartásbejelentése a kiesés-pótlás igazolás pályázati felületre történő feltöltése előtt megtörtént
 • A kiesett egyed rendelkezik alapminősítéssel (bírálattal)
 • Amennyiben a pótló egyed nem rendelkezik alapminősítéssel (bírálattal), azt tárgyévben pótolni kell, ellenkező esetben a következő kifizetési kérelemben „Tenyésztési Programnak meg nem felelés” szankció miatt elutasításra fog kerülni.
 • Állat-egészségügyi okból korábban kiesett egyed nem állítható be

Igazolás kiállítása

 • Kiesett, illetve pótolt egyed adatainak megküldése az egyesület felé írásban, elektronikus úton
  • kiesett egyed azonosítója, neve, kiesés dátuma, kiesés oka (tenyésztési ok: értékesítés; állategészség-ügyi ok: elhullás, kényszervágás)
  • pótolt egyed azonosítója, neve, pótlás dátuma
 • Fenti adatok alapján az egyesület, amennyiben az adatellenőrzés nem tár fel hiányosságot, kiállítja a Kiesés-pótlás adatlapot, elektronikus vagy postai úton megküldi az érintett tagnak
 • Esetleges hiányosság esetén a tagot haladéktalanul értesítjük
 • Amennyiben a kiesett egyed kiesésének oka állat-egészségügyi, a Kiesés-pótlás adatlapot a kezelő állatorvosnak is záradékolni kell, ebben az esetben az igazolást kizárólag postai úton küldjük, a szkennelést az állatorvosi záradékolás után a kancatartónak kell elvégeznie

Egyesületi igazolás feltöltése

 • Határidő: az igazoláson feltüntetett pótlás napjától számított 20 napon belül
 • Beadási felület: Magyar Államkincstár E-ügyintézés
  bejelentkezés ügyfélkapun keresztül, képviselt ügyfél választása
 • Menü: Általános ügyintézés > Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése > Új beadvány készítése > Jogcímek/intézkedések: Őshonos állatok in-situ 2022/2023 (VP)
 • Hivatkozott ügy iratazonosítója: a támogatási kérelem benyújtásának vonalkódja, visszakereshető (Menü: Általános ügyintézés > Beadott kérelmek megtekintése) Ha 2022-ben és 2023-ban is adott be támogatási kérelmet, fokozottan figyeljen, hogy az adott egyedhez tartozó kérelem vonalkódját írja be!
 • Tárgy: Kiesés-pótlás kérelem
 • A rövid leírás mezőben a kiesett és pótolt egyed azonosítójának megadása kötelező!
 • Az egyesület által záradékolt kiesés-pótlás adatlap feltöltése kötelező!
 • a beadás után a beadott dokumentumot töltse le (Menü: Általános ügyintézés > Beadott kérelmek megtekintése) és a nyomon követés miatt küldje el az egyesület e-mail címére: nolte@hortobagy.eu

Általános jogszabályi kötelezettségek

 • A kieső egyed tartónyilvántartásból való kijelentése a Nébih felé a kieséstől számított 10 napon belül, amennyiben értékesítés vagy elhullás történik: Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás vége nyomtatvány: Egyesület > Nyomtatványok
 • Amennyiben korábban még nem történt meg, a pótolt egyed tartónyilvántartásba való bejelentése a Nébih felé a pótlástól számított 10 napon belül: Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete nyomtatvány: Egyesület > Nyomtatványok
 • Elhullott egyed esetén végleges fogyaték bejelentése az elhullástól számított 10 napon belül: Lóútlevél beküldése a Nébih felé
 • Kényszervágott egyed esetén az elszállítástól számított 10 napon belül: a lóútlevél tulajdonos-nyilvántartó betétlapjának beküldése a Nébih felé