Tájékoztató állati genetikai erőforrások ex situ megőrzése támogatás feltételrendszeréről

2024. május 7.

Jelen tájékoztató a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület tagjai számára készült, az előírásokat kivonatosan tartalmazza.

Kérjük, alaposan tanulmányozzák a teljes felhívást.

A támogatás beadásának technikai útmutatóját a beadási felület megnyílása és tesztelése után fogjuk közzétenni.

A pályázathoz a korábbiaktól eltérően tenyésztőszervezeti igazolás nem tartozik, a beadott kérelmek alapján az egyesület utólag igazolja a Magyar Államkincstár felé a pályázati jogosultságot tenyésztőszervezeti adatszolgáltatás keretében.
Az egyesület csak azon egyesületi tag pályázók kérelmeit fogja leigazolni, akik szándéknyilatkozatukat beküldték az egyesület részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden állatfajra és fajtára egy pályázatot kell benyújtani!

A felhívás dokumentációja

KAP- RD24-RD26-1-24 – Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, és szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatása

Pályázható célterület lótartóknak

1. célterület ex situ génmegőrzés támogatása

Dátumok, határidők

 • Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2024. június 3-július 3. (nem nyílik meg 2025-ben újra!)
 • Kötelezettség-vállalási időszak: 2024. május 1-2029. április 30.
 • Kifizetési kérelem benyújtási időszak: a következő évi Egységes Kérelem keretein belül, először 2025-ben

A célterületen belül fedezőméntartásra és méncsikófelnevelésre van pályázati lehetőség, a részletes szakmai feltételrendszert e két tárgy szerint foglaljuk össze.

Ló és szamár mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson, illetve kancafedeztető állomáson

Támogatásra jogosultak köre:

 • egyesületi tag
 • rendelkezik támogatási azonosítóval (régi nevén: MVH regisztrációs szám)
 • az Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban: FELIR) a tenyészállat állattartója, azaz van lótartásra vonatkozó tenyészetkódja
 • fedeztetési állomást vagy/és mesterséges termékenyítő állomást üzemeltet
 • a támogatásba első évben bevonni kívánt egyed(ek) TARTÓJA, azaz az általa tartott fedezőmén(ek) egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését a tartási hely szerinti tenyészetkódjára a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé legkésőbb a támogatási kérelem beadásáig megtette
 • a támogatással érintett egyede(ke)t Magyarország területén tartja (kivéve: kiállítás, vásár, verseny)
 • vállalja a Tenyésztési Programban rögzített előírásoknak megfelelően az egyedek genetikai állományának ex situ környezetben történő megőrzését
 • az adott fajra vonatkozó jelölési és nyilvántartási, továbbá a tenyészetre vonatkozó nyilvántartási szabályokat betartja és az azokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, hibátlanul eleget tesz
 • naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt (fedeztetési jegyzőkönyv)
 • naprakészen vezeti a teljes (nemcsak a támogatott!) állományára a 110/2013. Kormányrendelet szerinti állomány-nyilvántartót

Támogatható egyedek köre:

 • a fajtában tárgyévre tenyésztési engedéllyel és MLOSZ törzskönyvi nyilvántartási szerződéssel rendelkező fedezőmének
 • támogatható időszak: min. 180 nap-max. 1825 nap (5 év)
 • a kifizetési kérelemben évente szerepelhet más egyed

Támogatás mértéke:

 • 8,4 EUR/ló/nap, mely a központi adatbázisban rögzített tartónyilvántartási adatok szerint kerül megállapításra

Tenyésztési Program szerinti általános tartási követelmények:

 • boxos elhelyezés (minimum 3×3 m alapterület)
 • szabad mozgási lehetőség
 • szakszerű jártatási-, illetve tréningfeltételek megléte
 • rendszeres ápolás, pataápolás, szabályozás, illetve állategészségügyi ellátás biztosítása
 • faji és használati igényeknek megfelelő takarmányozási rend

Ló és szamár mén felnevelése

Támogatásra jogosultak köre:

 • egyesületi tag
 • rendelkezik támogatási azonosítóval (régi nevén: MVH regisztrációs szám)
 • az Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban: FELIR) az egyedek állattartója, azaz van lótartásra vonatkozó tenyészetkódja
 • a támogatásba első évben bevonni kívánt, min. 2, azonos fajtájú és évjáratú egyedek TARTÓJA, azaz az általa tartott méncsikók egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését a tartási hely szerinti tenyészetkódjára a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete című nyomtatványon legkésőbb a támogatási kérelem beadásáig a Nébih felé megtette. A 2024. évi születésű méncsikók tartásbejelentése azonosításuk után (amennyiben a lótenyésztési felügyelőnek hiánytalan adatait megadta) az első tartó nevére, születési dátumuk alapján történik meg.
 • a támogatással érintett egyedeket Magyarország területén tartja (kivéve: kiállítás, vásár, verseny)
 • vállalja a Tenyésztési Programban rögzített előírásoknak megfelelően az egyedek genetikai állományának ex situ környezetben történő megőrzését
 • az adott fajra vonatkozó jelölési és nyilvántartási, továbbá a tenyészetre vonatkozó nyilvántartási szabályokat betartja és az azokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, hibátlanul eleget tesz
 • naprakészen vezeti a teljes (nemcsak a támogatott!) állományára a 110/2013. Kormányrendelet szerinti állomány-nyilvántartót

Támogatható egyedek köre:

 • 4 éves (2020. évi) vagy fiatalabb méncsikók, melyek a tárgyévi kifizetési kérelem (először 2025.) beadásáig tenyészszemlén vagy ex situ bírálaton minősítésre kerültek (korábbi csikóbírálat elfogadott)
 • fajtánként és évjáratonként a tartási követelmények előírásai szerint min. 2 méncsikó
 • támogatható időszak: min. 180 nap-max. 1095 nap (3 év)
 • a kifizetési kérelemben évente szerepelhet más egyed

Támogatás mértéke:

 • 4,4 EUR/ló/nap, mely a központi adatbázisban rögzített tartónyilvántartási adatok szerint kerül megállapításra
 • Az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül meghatározásra.

Tenyésztési Program szerinti általános tartási követelmények:

 • azonos évjáratba tartozó min. 2 egyedből álló kiscsoportos tartás
 • évjáratok szerinti elkülönítés
 • rendszeres ápolás, pataápolás, szabályozás, illetve állategészségügyi ellátás biztosítása
 • faji és használati igényeknek megfelelő takarmányozási rend
 • 0,5 ha/egyed takarmányforrást és életteret egyaránt biztosító terület
 • elfogadható a félszabad körülmények közötti, de rendszeres gondozói jelenlétet megvalósító tartás (lekötött abrakolás, rendszeres pataápolás, egyedi állategészségügyi beavatkozások stb.)

Méncsikófelnevelésre kijelölt tenyészet:

 • maradéktalanul megfelel a fenti tartási követelményeknek
 • az egyesület minősítésével rendelkezik legkésőbb a Magyar Államkincstár felé történő tenyésztőszervezeti adatszolgáltatásig (várhatóan 2024 ősz)
 • a korábbi pályázati ciklusban szerzett minősítések érvényesek
 • az egyesületi minősítés a szándéknyilatkozatok beérkezése alapján, előre egyeztetett időpontban történik, ex situ bírálati díj: 50 000 Ft/helyszín

Támogatásba bevonni kívánt létszám számítása

 • a támogatási kérelemben köteles szerepeltetni az ex situ génmegőrzésbe bevonni kívánt egyedek számát a teljes kötelezettség-vállalási időszakra vonatkozóan
 • éves bontás nincs, a vállalt létszámot az 5. év végére kell teljesíteni
 • mivel kifizetési kérelmet évente kell beadni, méncsikófelnevelés esetén pedig egyedenként csak 3 évre lehet támogatást igényelni, javasoljuk az évente beadni tervezett létszám kalkulációját a későbbi szankciók elkerülésének érdekében. A pályázati szándéknyilatkozat is segíti a könnyebb tervezhetőséget.

Nem teljesítési szankciók

 • ha a támogatási döntésben jóváhagyott kötelezettségének legalább 50%-át teljesíti, úgy a teljesített vállalás erejéig jogosult a támogatásra, további szankció megállapítása nélkül. Pl.: vállalás 5 évre: 10 fedezőmén (kifizetés évente 2), de az 5 év alatt csak 5-öt tud teljesíteni, akkor az utolsó évi kifizetésre a beadott mértékig jogosult.
 • Amennyiben kevesebb, mint 50%-át teljesíti, úgy az adott gazdálkodási évben, ex situ génmegőrzés vonatkozásában nem jogosult
  támogatásra. Ezen jogkövetkezmény az utolsó évre vonatkozik. Pl. vállalás 5 évre: 10 fedezőmén (kifizetés évente 2), de az 5 év alatt csak 4-et tud teljesíteni, akkor az utolsó évi kifizetésre nem jogosult.
 • ha az 5 éves kötelezettség-vállalási időszak alatt, az adott tevékenység vonatkozásában egynél több alkalommal nem nyújt be az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmet, vagy a benyújtott kifizetési kérelem egynél több alkalommal teljes mértékben elutasításra kerül, akkor támogatási jogosultsága az adott célterület vonatkozásában megszűnik, és ezen célterület vonatkozásában a már igénybe vett teljes támogatási összeget köteles visszafizetni
 • ha nem tesz eleget a monitoringadat-nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének, úgy a már igénybe vett támogatási összeg 1 %-át az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni

Pályázati szándéknyilatkozatok

Beküldendő kitöltve, szkennelve: nolte@hortobagy.eu

A nyilatkozatok minden esetben elbírálásra és visszaigazolásra kerülnek.
A létszám tervezése miatt az előző ciklus tapasztalatai alapján a Tenyésztési Iroda telefonon segítséget nyújt a végleges pályázati létszám kialakításához, de bármilyen kérdésük merül fel, telefonon és emailben is feltehetik.

EX SITU 2024 szándéknyilatkozat fedezőméntartás

EX SITU 2024 szándéknyilatkozat méncsikófelnevelés

Kérjük a pályázni kívánókat, a következő időszakban honlapunkat fokozottan kövessék!