Tájékoztató az őshonos jogcímek kifizetési kérelmeinek beadásához 2021.

2021. április 9.

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre

 • ötödik kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2016. évi pályázói
 • negyedik kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2017. évi pályázói
 • negyedik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás 2017. évi pályázói
 • negyedik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méncsikónevelés 2017. évi pályázói
 • harmadik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás 2018. évi pályázói
 • harmadik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méncsikónevelés 2018. évi pályázói

Felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy fent felsorolt minden kifizetési kérelmet az Egységes Kérelem minden pályázott jogcímének kérelmével együtt (területalapú, akg, zöldítés stb.) kell egyszerre beadni! 

Benyújtási időszak

Szankciómentesen: 2021. április 7-től május 17. éjfélig

Az egységes kérelem 2021. május 18. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Kincstárnak, azaz a késedelmi szankció május 18-án 1%, május 19-én 2% stb.

A 2021. június 10-től (június 10-ét is beleértve) benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A 2021. május 17-ét követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig 2021. június 9-ig nyílik mód.

Ügyfélkapu ellenőrzése

A kérelmek beadása kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik.

Az ügyfélkapu jelszavát 2 évente meg kell újítani, melyre a lejárattól számított 60 nap áll rendelkezésre, erről a rendszer emlékeztetőt küld a felhasználóhoz tartozó e-mail címre.

Ezen túl kizárólag okmányirodában történő ügyintézéssel lehetett új jelszót igényelni, azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén jelenleg nincs szükség személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.

Kérjük, ellenőrizzék ügyfélkapujukat és szükség esetén hívják az ügyfélvonalat!

Beadási felület

Magyar Államkincstár E-kérelem

 Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó az adott évi teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése 

Amennyiben 2021. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Közlemények, útmutatók

19/2021. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény a 2021. évi egységes kérelem benyújtásáról

Magyar Államkincstár kitöltési útmutatók:
Az elektronikus kérelem-beadási felület használata 2021.

Ezen belül őshonos jogcímekre vonatkozó kitöltési útmutató: 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5. kötet – Állatalapú jogcímek

A Magyar Államkincstár munkatársai által 2020-ban készített oktatóvideó, melynek használatát fokozottan ajánljuk:
EK 2020 – 14. VP állatalapú támogatás

Kifizetési kérelmek rögzítése és beadása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Egységes kérelem → Egységes kérelem 2021 → Bizonylatválasztó: Új W0211 Egységes kérelem → “Tovább” gomb → Tájékoztató elolvasása → Tájékoztató alján: “Tovább” gomb → Figyelmeztetés a kérelem betöltéséről → “Rendben” gomb → Figyelemfelhívás az ügyfélre vonatkozóan → “Rendben” gomb→ Egységes kérelem 2021 kitöltése

A kérelem általános adatainak kitöltése

Kitöltési segédlet a nyilatkozatokhoz – képernyőkép

A jogcímek kitöltése előtt el kell fogadnia az “Általános nyilatkozatok” részt, mely kattintásra megnyílik és a lap alján lehet a nyilatkozatot “Igen”-re állítani!

A Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás igénybevételéről is nyilatkoznia kell, a fülre kattintva lehet kiválasztani az “Igen” vagy “Nem” lehetőségeket.

Mentés után Támogatási/kifizetési igények rovatban a sárga színnel világító kockákba pipát kell tenni, ezek után személyesítődnek meg a kifizetési kérelmek adatai.

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy ez az útmutató csak a nóniusz lófajta kifizetési kérelmeihez kapcsolódó jogcímekről szól, melyet az Egységes Kérelem minden további pályázott jogcímével együtt kell beadni!

A jogcímek részletes kitöltéséhez kérjük, nyissa meg az útmutatókat és az oktatóvideót.

A nóniusz lófajtát érintő jogcímek beadási sajátosságait és a korábbi évek tapasztalatai alapján feltárt hibák kiküszöbölését az alábbiakban foglaljuk össze.

VP Őshonos állatok in situ támogatása (kancatámogatás)

Egyed azonosítók:

 • Az azonosítók nem módosíthatóak.
 • Korábban kiesés-pótlást benyújtott egyed esetén, amennyiben nem rendelkezik a kiesés-pótlást elfogadó határozattal, a kiesett egyed azonosítója került feltüntetésre. Kérjük, ebben az esetben ezt az egyedet adja be, ne törölje a listából és ne vigye fel a pótolt egyedet új sorként!
 • Amennyiben korábban valamely egyedre részleges visszavonást nyújtott be, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, a visszavont egyed azonosítóját kijelöléssel törölje a listából!
 • Amennyiben elutasított és kifogást benyújtott egyeddel rendelkezik, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • Amennyiben kötelezettség-átvállalással érintett egyeddel rendelkezik, melyre még nincs elfogadó határozata, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • A bevallani kívánt csikókat ne új sorként vigye fel, mert jogosulatlan igénylésnek fog minősülni, hanem az adott kanca melletti csikóazonosító rovatba!
 • A jogosulatlanul leigényelt egyedekre kirótt szankció a rendben lévő egyedek támogatási összegéből kerül százalékos arányban levonásra (pl. 3 beadott egyed: ebből 2 jóváhagyott, 1 jogosulatlan → 50% szankció a jóváhagyott egyedekre vonatkozó összegből, tehát 1 kifizethető egyed) !

Csikóazonosító:

 • A támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó bejelentése kötelező, 2018. évtől ennek nyomon követése a kifizetési kérelem felületén is megtörténik.
 • Ebbe a rovatba az adott kanca csikójának azonosítóját kell felrögzíteni az alábbiak szerint, amennyiben a korábbi kifizetési kérelmekben még nem tüntette fel:
  • 2016. évi pályázó esetén 2016., 2017., 2018., 2019. vagy 2020. évi csikó
  • 2017. évi pályázó esetén 2017., 2018., 2019. vagy 2020. évi csikó 
 • Kizárólag a fenti időszakban született csikókat írja be, korábbi születésű csikó elutasításra kerül! 
 • Az adott kancához tartozó csikót tüntesse fel és a csikó lóútlevélszámát pontosan másolja ide (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO180010000, HUN M NO180020000) 
 • Kiesett kanca esetén, amennyiben még nem rendelkezik a kiesés-pótlást jóváhagyó határozattal, de a pótolt egyednek van a pótlás évében született csikója és a pályázó tenyészetkódjára be lett jelentve a tartása, a kiesett kancához kell beírni a pótolt egyed csikóját.
 • Pótolt kanca esetén, amennyiben korábban a kiesett egyed csikóját bevallotta, a pipa nem jelenik meg, azonban a pótolt egyedre már nincs csikóbevallási kötelezettség. Ezt a korábbi évek kifizetési határozataiban ellenőrizheti, melyen még a kiesett egyed szerepel.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy 2016. évi (első körös), 2021. évre nem hosszabbított pályázók esetén csikók bevallására ez az utolsó alkalom.
 • A csikószaporulat teljesítéséről szóló részletes egyesületi tájékoztató itt érhető el: Kötelező csikószaporulat teljesítése
 • A kifizetési kérelmet akkor is be kell nyújtani, ha nem teljesítette a csikószaporulatot, a szankció utólagosan kerül megállapításra.

VP őshonos ex situ génmegőrzés támogatása

1 – Mén felnevelése

2 – Mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson vagy kancafedeztető állomáson

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés támogatása jogcímek:

 • “a támogatási kérelemben feltüntetett állatlétszám” rovatban az 5 éves kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó össz darabszám jelenik meg, melyet korábban éves bontásban előrehaladási tervként kellett megadni. Szankciómentesen bármelyik évben eltérhet az előrehaladási tervtől, de a tervezett támogatási összeg maximális leigénylése érdekében javasoljuk, figyeljen arra, hogy az 5. év végére teljesítse a teljes vállalt létszámot. Pl.: az előrehaladási tervben a 4. gazdálkodási évre 2 méncsikót vállalt, de 1-et tud teljesíteni, akkor 1 egyedre adjon be kifizetési kérelmet, azonban a következő évben, ha 2 méncsikót vállalt és tud 3-at teljesíteni, akkor az elmaradt 1-et a következő évben is leigényelheti.
 • “az igényelt összlétszám” rovat nem módosítható, az egyedileg rögzített állatazonosítók kitöltése után a rendszer automatikusan kitölti. 

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek felvitele:

 • Ha mindkét jogcímre pályázik, az állategyedek felvitelekor a megfelelő jogcím legyen kijelölve, ellenkező esetben az adott évi kifizetési kérelme elutasításra fog kerülni és a következő évre is áthúzódó szankció lesz megállapítva.
 • A fedezőmén, illetve méncsikó lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN M NO170010000)
 • A 2020. május 1-2021. április 30. közötti gazdálkodás időszakban legyen a tartásában a pályázni kívánt egyed. Minimális tartási idő: 180 nap, ennél kevesebb tartási időszakkal rendelkező egyed kérelme elutasításra kerül. Egyesületünk a tartóellenőrzésben telefonon és emailben is segítséget nyújt, kérjük, éljenek a lehetőséggel.
 • Ha olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, mely elutasításra kerül, a szankció mértéke az elfogadott egyedek számához képest kerül megállapításra, pl. 2 fedezőmén esetén: 1 elfogadott, 1 elutasított → 1-1=0 jóváhagyott egyed

Fedezőméntartási támogatásra vonatkozó többletinformáció:

 • A beadandó egyednek rendelkeznie kell az adott gazdálkodási évre vonatkozó (2020. május 1-2021. április 30.) tenyésztési engedéllyel és az MLOSZ-szel kötött törzskönyvi nyilvántartási szerződéssel.

Méncsikónevelési támogatásra vonatkozó többletinformációk:

 • Méncsikónevelési támogatás esetén a beadandó egyednek rendelkeznie kell az egyesület általi előzetes minősítéssel.
 • Amennyiben olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, melyet az egyesület előzetesen a pályázatban részvételre nem jogosultnak minősített vagy minősítéssel egyáltalán nem rendelkezik legkésőbb a kifizetési kérelem utólagos egyesületi adatellenőrzéséig, az ilyen egyed nem kerül az egyesület által leigazolásra!
 • E jogcímnél egyesületünk minden pályázótól emailben előzetesen bekérte a beadni kívánt méncsikók adatait és a tartóellenőrzést is automatikusan elvégzi, melynek eredményéről elektronikusan a tartót tájékoztatja. Kérjük az érintett méncsikó-tulajdonosokat az adatszolgáltatásra.

Egyesületi segítségnyújtás

Telefonos segítségnyújtás a beadási határidőig hét minden napján (hétvégén és ünnepnapokon is) kérhető, 8 órától 18 óráig.

Személyes ügyintézést az aktuális járványvédelmi intézkedések szerint, előzetes telefonos vagy emailes időpont-egyeztetéssel, munkanapokon biztosítunk.

Minden pályázó részére az előzetes pdf vagy képernyőkép formátumú elektronikus adatellenőrzést (különösen lóazonosítók helyességének, csikószaporulat megfelelőségének, azonosítóinak ellenőrzése) is biztosítjuk, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján fokozottan kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Akik bármilyen más jogcímen is kifizetési kérelmet adnak be (területalapú, akg, zöldítés stb.), kérjük, vegyék igénybe agrárkamarai szaktanácsadó, falugazdász vagy egyéb pályázatíró segítségét is.

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék és bármilyen kérdés merül fel, keressék a Tenyésztési Irodát!
Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13 E-mail: nolte@hortobagy.eu

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő újrapublikálása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.