Tájékoztató az őshonos jogcímek kifizetési kérelmeinek beadásához 2022.

2022. április 8.

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre

 • utolsó kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2016. évi, hosszabbítást benyújtott pályázói
 • utolsó kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2017. évi pályázói
 • ötödik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás és méncsikófelnevelés 2017. évi pályázói
 • negyedik kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás és méncsikófelnevelés 2018. évi pályázói

Felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy fent felsorolt minden kifizetési kérelmet az Egységes Kérelem minden pályázott jogcímének kérelmével együtt (területalapú, akg, zöldítés stb.) kell egyszerre beadni! 

Benyújtási időszak

 • Szankciómentesen: 2022. április 6-tól május 16. éjfélig
 • szankciómentes módosítási határidő: május 31. éjfélig
 • munkanaponkénti egy százalékos csökkentéssel járó szankciós módosítás: június 9. éjfélig

Beadási felület

Magyar Államkincstár E-kérelem

Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó az adott évi teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése 

Amennyiben 2022. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Közlemények, útmutatók

30/2022. (IV. 7.) számú Kincstár Közlemény a 2022. évi egységes kérelem benyújtásáról

Az elektronikus kérelem-beadási felület használata

Kifizetési kérelmek rögzítése és beadása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Egységes kérelem → Egységes kérelem 2022 → Bizonylatválasztó: Új W0221 Egységes kérelem → “Tovább” gomb → Tájékoztató elolvasása → Tájékoztató alján: “Tovább” gomb → Figyelmeztetés a kérelem betöltéséről → “Rendben” gomb → Figyelemfelhívás az ügyfélre vonatkozóan → “Rendben” gomb→ Egységes kérelem 2022 kitöltése

A kérelem általános adatainak kitöltése

Kitöltési segédlet a nyilatkozatokhoz – képernyőkép

A jogcímek kitöltése előtt el kell fogadnia az “Általános nyilatkozatok” részt, mely kattintásra megnyílik és a lap alján lehet a nyilatkozatot “Igen”-re állítani!

A Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás igénybevételéről is nyilatkoznia kell, a fülre kattintva lehet kiválasztani az “Igen” vagy “Nem” lehetőségeket.

Mentés után Támogatási/kifizetési igények rovatban a sárga színnel világító kockákba pipát kell tenni, ezek után személyesítődnek meg a kifizetési kérelmek adatai.

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy ez az útmutató csak a nóniusz lófajta kifizetési kérelmeihez kapcsolódó jogcímekről szól, melyet az Egységes Kérelem minden további pályázott jogcímével együtt kell beadni!

A jogcímek részletes kitöltéséhez kérjük, nyissa meg az útmutatókat és az oktatóvideót.

A nóniusz lófajtát érintő jogcímek beadási sajátosságait és a korábbi évek tapasztalatai alapján feltárt hibák kiküszöbölését az alábbiakban foglaljuk össze.

VP Őshonos állatok in situ támogatása (kancatámogatás)

Egyed azonosítók:

 • Az azonosítók nem módosíthatóak.
 • Korábban kiesés-pótlást benyújtott egyed esetén, amennyiben nem rendelkezik a kiesés-pótlást elfogadó határozattal, a kiesett egyed azonosítója került feltüntetésre. Kérjük, ebben az esetben ezt az egyedet adja be, ne törölje a listából és ne vigye fel a pótolt egyedet új sorként!
 • Amennyiben korábban valamely egyedre részleges visszavonást nyújtott be, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, a visszavont egyed azonosítóját kijelöléssel törölje a listából!
 • Amennyiben elutasított és kifogást benyújtott egyeddel rendelkezik, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • Amennyiben kötelezettség-átvállalással érintett egyeddel rendelkezik, melyre még nincs elfogadó határozata, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • A bevallani kívánt csikókat ne új sorként vigye fel, mert jogosulatlan igénylésnek fog minősülni, hanem az adott kanca melletti csikóazonosító rovatba!
 • A jogosulatlanul leigényelt egyedekre kirótt szankció a rendben lévő egyedek támogatási összegéből kerül százalékos arányban levonásra (pl. 3 beadott egyed: ebből 2 jóváhagyott, 1 jogosulatlan → 50% szankció a jóváhagyott egyedekre vonatkozó összegből, tehát 1 kifizethető egyed) !

Csikóazonosító:

 • A támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó bejelentése kötelező.
 • Ebbe a rovatba az adott kanca csikójának azonosítóját kell felrögzíteni az alábbiak szerint, amennyiben a korábbi kifizetési kérelmekben még nem tüntette fel:
  • 2016. évi, hosszabbítást benyújtott pályázó esetén 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. vagy 2021. évi csikó
  • 2017. évi pályázó esetén 2017., 2018., 2019., 2020. vagy 2021. évi csikó
 • Kizárólag a fenti időszakban született csikókat írja be, korábbi születésű csikó elutasításra kerül! 
 • Az adott kancához tartozó csikót tüntesse fel és a csikó lóútlevélszámát pontosan másolja ide (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO180010000, HUN M NO180020000) 
 • Kiesett kanca esetén, amennyiben még nem rendelkezik a kiesés-pótlást jóváhagyó határozattal, de a pótolt egyednek van a pótlás évében született csikója és a pályázó tenyészetkódjára be lett jelentve a tartása, a kiesett kancához kell beírni a pótolt egyed csikóját.
 • Pótolt kanca esetén, amennyiben korábban a kiesett egyed csikóját bevallotta, a pipa nem jelenik meg, azonban a pótolt egyedre már nincs csikóbevallási kötelezettség. Ezt a korábbi évek kifizetési határozataiban ellenőrizheti, melyen még a kiesett egyed szerepel.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy minden pályázó esetén a csikók bevallására ez az utolsó alkalom!
 • A csikószaporulat teljesítéséről szóló részletes egyesületi tájékoztató itt érhető el: Kötelező csikószaporulat teljesítése
 • A kifizetési kérelmet akkor is be kell nyújtani, ha nem teljesítette a csikószaporulatot, a szankció utólagosan kerül megállapításra.

VP őshonos ex situ génmegőrzés támogatása

1 – Mén felnevelése

2 – Mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson vagy kancafedeztető állomáson

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés támogatása jogcímek:

 • “a támogatási kérelemben feltüntetett állatlétszám” rovatban az 5 éves kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó össz darabszám jelenik meg, melyet korábban éves bontásban előrehaladási tervként kellett megadni. Szankciómentesen bármelyik évben eltérhet az előrehaladási tervtől, de a tervezett támogatási összeg maximális leigénylése érdekében a hosszabbítást nem benyújtott első körös pályázóknak javasoljuk, figyeljenek arra, hogy az 5. év végére teljesítsék a teljes vállalt létszámot.
 • Az első körös, 2022. május 1-2023. április 3-i gazdálkodási időszakra hosszabbítást benyújtott pályázók esetén a hosszabbítási kérelem részeként benyújtott +1 éves előrehaladási terv létszáma még nem jelenik meg az összlétszámban. Erről a határozat később várható, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor, 2023-ban fog megjelenni.
 • “az igényelt összlétszám” rovat nem módosítható, az egyedileg rögzített állatazonosítók kitöltése után a rendszer automatikusan kitölti. 

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek felvitele:

 • Ha mindkét jogcímre pályázik, az állategyedek felvitelekor a megfelelő jogcím legyen kijelölve, ellenkező esetben az adott évi kifizetési kérelme elutasításra fog kerülni és a következő évre is áthúzódó szankció lesz megállapítva.
 • A fedezőmén, illetve méncsikó lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN M NO170010000)
 • A 2021. május 1-2022. április 30. közötti gazdálkodás időszakban legyen a tartásában a pályázni kívánt egyed. Minimális tartási idő: 180 nap, ennél kevesebb tartási időszakkal rendelkező egyed kérelme elutasításra kerül. Egyesületünk a tartóellenőrzésben telefonon és emailben is segítséget nyújt, kérjük, éljenek a lehetőséggel.
 • Ha olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, mely elutasításra kerül, a szankció mértéke az elfogadott egyedek számához képest kerül megállapításra, pl. 2 fedezőmén esetén: 1 elfogadott, 1 elutasított → 1-1=0 jóváhagyott egyed

Fedezőméntartási támogatásra vonatkozó többletinformáció:

 • A beadandó egyednek rendelkeznie kell az adott gazdálkodási évre vonatkozó (2021. május 1-2022. április 30.) tenyésztési engedéllyel és az MLOSZ-szel kötött törzskönyvi nyilvántartási szerződéssel.

Méncsikónevelési támogatásra vonatkozó többletinformációk:

 • Méncsikónevelési támogatás esetén a beadandó egyednek rendelkeznie kell az egyesület általi előzetes minősítéssel.
 • Amennyiben olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, melyet az egyesület előzetesen a pályázatban részvételre nem jogosultnak minősített vagy minősítéssel egyáltalán nem rendelkezik legkésőbb a kifizetési kérelem utólagos egyesületi adatellenőrzéséig, az ilyen egyed nem kerül az egyesület által leigazolásra!
 • E jogcímnél egyesületünk minden pályázótól emailben előzetesen bekéri a beadni kívánt méncsikók adatait és a tartóellenőrzést is automatikusan elvégzi, melynek eredményéről elektronikusan a tartót tájékoztatja. Kérjük az érintett méncsikó-tulajdonosokat az adatszolgáltatásra.

Egyesületi segítségnyújtás

Telefonos segítségnyújtás a beadási határidőig munkanapokon kérhető, 8 órától 17 óráig.

Minden pályázó részére az előzetes pdf vagy képernyőkép formátumú elektronikus adatellenőrzést (különösen lóazonosítók helyességének, csikószaporulat megfelelőségének, azonosítóinak ellenőrzése) is biztosítjuk, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján fokozottan kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Akik bármilyen más jogcímen is kifizetési kérelmet adnak be (területalapú, akg, zöldítés stb.), kérjük, vegyék igénybe agrárkamarai szaktanácsadó, falugazdász vagy egyéb pályázatíró segítségét is.

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék és bármilyen kérdés merül fel, keressék a Tenyésztési Irodát!
Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13 E-mail: nolte@hortobagy.eu