Tájékoztató az őshonos jogcímek kifizetési kérelmeinek beadásához 2023

2023. április 22.

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre

 • in situ őshonos kancatámogatás 1. kör – 2022. évi pályázók
 • ex situ őshonos méntartás és apaállatjelölt-felnevelési támogatás 1. kör – 2017. évi, 2022-ben hosszabbítást benyújtott pályázók
 • ex situ őshonos méntartás és apaállatjelölt-felnevelési támogatás 2. kör – 2018. évi pályázók

Az elmúlt napok megkeresései alapján nyomatékosan felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy a 2023. január hónapban beadott 2. körös in situ őshonos kancatámogatás első kifizetési kérelmének beadása a 2024. évi Egységes Kérelmen belül történik majd, kérjük, a korábban kiadott tájékoztató és a pályázati felhívás szerint körültekintően járjanak el!

Fent felsorolt minden kifizetési kérelmet az Egységes Kérelem minden pályázott jogcímének kérelmével együtt (területalapú, akg, öko, zöldítés, állatjóléti kérelmek stb.) kell egyszerre beadni!

Benyújtási időszak: 2023. április 20-tól június 9. éjfélig

Beadási felület

Magyar Államkincstár E-kérelem

Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó az adott évi teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése

Amennyiben 2023. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Közlemények, útmutatók

24/2023. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény

Kifizetési kérelmek rögzítése és beadása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Egységes kérelem → Egységes kérelem 2023 → Bizonylatválasztó: Új W0231 Egységes kérelem → “Tovább” gomb → Tájékoztató elolvasása → Tájékoztató alján: “Tovább” gomb → Figyelmeztetés a kérelem betöltéséről → “Rendben” gomb → Egységes kérelem 2023 kitöltése

Jelen tájékoztató kizárólag az őshonos jogcímekre vonatkozó kifizetési kérelmek beadásának segítésére készült.

A kérelem általános adatainak kitöltése

Nyilatkozat:

 • A jogcímek kitöltése előtt el kell fogadnia az “Általános nyilatkozatok” részt, mely kattintásra megnyílik és a lap alján lehet a nyilatkozatot “Igen”-re állítani!
 • A többi nyilatkozat, ha releváns és aktív (kattintható), értelemszerűen kitöltendő.
 • A Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás igénybevételéről is nyilatkoznia kell, a fülre kattintva lehet kiválasztani az “Igen” vagy “Nem” lehetőségeket.
 • Mentés után Támogatási/kifizetési igények rovatban a sárga színnel világító kockákba pipát kell tenni, ezek után személyesítődnek meg a kifizetési kérelmek adatai: Kancatámogatás: VP – Őshonos állatok in situ támogatása; Fedezőméntartás és méncsikótámogatás: VP – Őshonos állatok Ex situ/In vitro támogatása

Minden részművelet elvégzése után javasoljuk az „Ellenőrzés” és „Mentés” gombok használatát.

A jogcímek részletes kitöltéséhez kérjük, nyissa meg az útmutatókat, illetve keresse meg falugazdászát.

A nóniusz lófajtát érintő jogcímek beadási sajátosságait és a korábbi évek tapasztalatai alapján feltárt hibák kiküszöbölését az alábbiakban foglaljuk össze.

Tenyészetek

 • A tájékoztatókat fogadja el, állítsa át a gombokat „Igen”-re.
 • Ha a tenyészet adatokban az Ön nyilvántartásához képest eltérést talál (tartói jogviszony későbbi, mint 2022.01.01. tartott fajnál nincs „Ló”, tartott faj tartásának vége nem üres stb.), kérjük, jelezze a Tenyésztési Iroda elérhetőségein.

VP Őshonos in situ (kancatámogatás)

 • A nyilatkozatokat állítsa „Igen”-re.
 • Az adatok nem módosíthatóak, a betöltött egyedek a támogatói okirat szerint vannak feltüntetve.
 • Érintett gazdálkodási időszak: 2022. január 1-december 31.
 • Ha minden egyedre igényelni kíván, akkor az „Összes fülszám kezelése” gombot állítsa „Összes igénylés igen”-re.
 • Ha nem minden egyedre kíván igényelni, akkor az Igénylés gombon soronként állítsa be az „Igen”-t vagy „Nem”-et.
 • Korábban kiesés-pótlást benyújtott egyed esetén, amennyiben nem rendelkezik a kiesés-pótlást elfogadó határozattal, a kiesett egyed azonosítója került feltüntetésre, az egyed állapot: „Eredeti”. Kérjük, ebben az esetben ezt az egyedet adja be, ne törölje a listából és ne vigye fel a pótolt egyedet új sorként!
 • Amennyiben korábban valamely egyedre részleges visszavonást nyújtott be, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, a visszavont egyed azonosítójánál állítsa az Igénylés gombot „Nem”-re.
 • Amennyiben elutasított és kifogást benyújtott egyeddel rendelkezik, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • Amennyiben kötelezettség-átvállalással érintett egyeddel rendelkezik, melyre még nincs elfogadó határozata, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • Amennyiben 2023. évben a 2. körben is adott be támogatási kérelmet, azok az egyedek még nem rendelkeznek támogatói okirattal, a kifizetési kérelemben 2024-ben fognak megjelenni először, ne vigye fel őket új egyedként, mert jogosulatlan igénylésnek fog minősülni.
 • A jogosulatlanul leigényelt egyedekre kirótt szankció a rendben lévő egyedek támogatási összegéből kerül százalékos arányban levonásra (pl. 3 beadott egyed: ebből 2 jóváhagyott, 1 jogosulatlan → 50% szankció a jóváhagyott egyedekre vonatkozó összegből, tehát 1 kifizethető egyed)!

VP – őshonos ex situ/in vitro

 • A nyilatkozatot állítsa „Igen”-re.

1 – Mén felnevelése

2 – Mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson vagy kancafedeztető állomáson

 • “a támogatási kérelemben feltüntetett állatlétszám” rovatban az 5 éves (TK1-es hosszabbítás esetén 6 éves) kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó össz darabszám jelenik meg, melyet korábban éves bontásban előrehaladási tervként kellett megadni. Szankciómentesen bármelyik évben eltérhet az előrehaladási tervtől, de a tervezett támogatási összeg maximális leigénylése érdekében a február 22-ig hosszabbítást nem benyújtott 2. körös pályázóknak javasoljuk, figyeljenek arra, hogy az 5. év végére teljesítsék a teljes vállalt létszámot.
 • A február 22-ig hosszabbítást benyújtott pályázók esetén a hosszabbítási kérelem részeként benyújtott, 2023. május 1-2024. április 30. időszakra vonatkozó előrehaladási terv létszáma még nem jelenik meg az összlétszámban. Erről a határozat később várható, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor, 2024-ben fog megjelenni.
 • “az igényelt összlétszám” rovat nem módosítható, az egyedileg rögzített állatazonosítók kitöltése után a rendszer automatikusan kitölti.

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek felvitele:

 • Ha mindkét jogcímre pályázik, az állategyedek felvitelekor a megfelelő jogcím legyen kijelölve, ellenkező esetben az adott évi kifizetési kérelme elutasításra fog kerülni és a következő évre is áthúzódó szankció lesz megállapítva.
 • A fedezőmén, illetve méncsikó lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN M NO170010000)
 • A 2022. május 1-2023. április 30. közötti gazdálkodás időszakban legyen a tartásában a pályázni kívánt egyed. Minimális tartási idő: a pályázat teljes időtartamára vonatkozóan legalább 180 nap, ennél kevesebb tartási időszakkal rendelkező egyed kérelme elutasításra kerül. Egyesületünk a tartóellenőrzésben telefonon és emailben is segítséget nyújt, kérjük, éljenek a lehetőséggel.
 • Ha olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, mely elutasításra kerül, a szankció mértéke az elfogadott egyedek számához képest kerül megállapításra, pl. 2 fedezőmén esetén: 1 elfogadott, 1 elutasított → 1-1=0 jóváhagyott egyed

Fedezőméntartási támogatásra vonatkozó többletinformáció:

 • A beadandó egyednek rendelkeznie kell az adott gazdálkodási évre vonatkozó (2022. május 1-2023. április 30.) tenyésztési engedéllyel és az MLOSZ-szel kötött törzskönyvi nyilvántartási szerződéssel, amit nem kell feltölteni a pályázati rendszerbe, ezek az információk a kérelem leigazolásához az egyesületnél rendelkezésre állnak.

Egyesületi segítségnyújtás

 • Telefonos segítségnyújtás a beadási határidőig munkanapokon kérhető, 8 órától 17 óráig. A rendkívüli érdeklődés miatt a telefonhívások feltorlódhatnak, felmerülő kérdéseiket emailen is feltehetik a Tenyésztési Iroda részére: nolte@hortobagy.eu
 • Minden pályázó részére az előzetes pdf vagy képernyőkép formátumú elektronikus adatellenőrzést emailben biztosítjuk, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján fokozottan kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.
 • A kifizetési kérelem rögzítésének Tenyésztési Irodán történő személyes ügyintézését május 8-tól, előzetes telefonos időpont-egyeztetéssel biztosítjuk.

Akik bármilyen más jogcímen is kifizetési kérelmet adnak be, kérjük, vegyék igénybe agrárkamarai szaktanácsadó, falugazdász vagy egyéb pályázatíró segítségét is.

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék és bármilyen kérdés merül fel, keressék a Tenyésztési Irodát!
Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13 E-mail: nolte@hortobagy.eu

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő felhasználása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.