Tájékoztató az őshonos jogcímek kifizetési kérelmeinek beadásához 2024

2024. április 20.

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre

 • in situ őshonos kancatámogatás 1. kör – 2022. évi pályázók
 • in situ őshonos kancatámogatás 2. kör – 2023. évi pályázók
 • ex situ őshonos méntartás és apaállatjelölt-felnevelési támogatás 1. kör – 2017. évi, 2023-ban hosszabbítást benyújtott pályázók
 • ex situ őshonos méntartás és apaállatjelölt-felnevelési támogatás 2. kör – 2018. évi, 2023-ban hosszabbítást benyújtott pályázók

Fent felsorolt minden kifizetési kérelmet az Egységes Kérelem minden pályázott jogcímének kérelmével együtt (területalapú, akg, öko, zöldítés, állatjóléti kérelmek stb.) kell egyszerre beadni!

Benyújtás határideje: június 10. éjfél

Beadási felület

Magyar Államkincstár E-kérelem

Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó az adott évi teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése

Amennyiben 2024. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Kedvezményezetti monitoring adatbekérő

Az ügyféladatok ellenőrzése után az idei évtől új adatszolgáltatásként megjelenő adatbekérőt kell beadnia.
Menü: Kedvezményezetti nyilvántartási ügyek → Kedvezményezetti monitoring adatbekérő
A kért adatokat értelemszerűen töltse ki, válassza ki a listából.

Közlemények, útmutatók

25/2024. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény a 2024. évi Egységes Kérelem beadásáról

Felhasználói kézikönyvek

A felhasználói kézikönyvek használata nélkül a kérelmek kitöltése nehézkes, ezért fokozottan javasoljuk, hogy kitöltés közben legyenek párhuzamosan megnyitva ez a tájékoztató és legalább a fenti linken elérhető alábbiak:

 • Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1 – Keretrendszer
 • Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5 – Állatalapú jogcímek

Kérelem indítása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Egységes Kérelem → Egységes Kérelem 2024

Bizonylatválasztó: Új W0241 Egységes kérelem → “Tovább” gomb → Tájékoztató elolvasása → Tájékoztató alján: “Tovább” gomb → Figyelmeztetés a kérelem betöltéséről → “Rendben” gomb → Egységes kérelem 2024 kitöltése

A kérelem általános adatainak kitöltése

Minden részművelet elvégzése után javasoljuk az „Ellenőrzés” és „Mentés” gombok használatát.
Az adatok kitöltésében segítséget falugazdászától kérhet, az egyesület kizárólag az őshonos jogcímeket érintő kérelmek kitöltésében tud segítséget nyújtani.

Nyilatkozat fül: lásd. Kézikönyv 1 keretrendszer 4.8 fejezet

 • A jogcímek kitöltése előtt el kell fogadnia az “Általános nyilatkozatok” részt, mely kattintásra megnyílik és a lap alján lehet a nyilatkozatot “Igen”-re állítani!
 • A többi nyilatkozat, ha releváns és aktív (kattintható), értelemszerűen kitöltendő.

Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás:

 • ennek igénybevételéről is nyilatkoznia kell
 • a fülre kattintva lehet kiválasztani az “Igen” vagy “Nem” lehetőségeket.

Monitoring adatok fül: lásd. Kézikönyv 1 keretrendszer 4.11 fejezet

 • 2024-től új, kötelező adatszolgáltatás, értelemszerűen kitöltendő.

A nóniusz lófajtát érintő jogcímek beadási sajátosságait és a korábbi évek tapasztalatai alapján feltárt hibák kiküszöbölését az alábbiakban foglaljuk össze.

Az általános adatok kitöltése és mentése után a Támogatási/kifizetési igények rovatban a sárga színnel világító kockák jelzik a támogatási jogosultságot, melyekbe pipát kell tenni, ezek után személyesítődnek meg a kiválasztott kifizetési kérelmek adatai:

 • Kancatámogatás: VP – Őshonos állatok in situ támogatása
 • Fedezőméntartás és méncsikótámogatás: VP – Őshonos állatok Ex situ/In vitro támogatása

Tenyészetek fül

 • A tájékoztatókat fogadja el, állítsa át a gombokat „Igen”-re.
 • Ha a tenyészet adatokban az Ön nyilvántartásához képest eltérést talál (tartott fajnál nincs „Ló”, tartott faj tartásának vége nem üres stb.), kérjük, jelezze a Tenyésztési Iroda elérhetőségein.

Minden részművelet elvégzése után javasoljuk az „Ellenőrzés” és „Mentés” gombok használatát.

VP Őshonos in situ (kancatámogatás) fül

 • A nyilatkozatokat állítsa „Igen”-re.
 • Nyomja meg a „Megszemélyesítés” gombot, gördítsen a Lófélék adatsorhoz.
 • Az adatok nem módosíthatóak, a betöltött egyedek a támogatói okirat szerint és támogatási beadási körönként (TK2022, TK2023) vannak feltüntetve.
 • Érintett gazdálkodási időszak: 2023. január 1-december 31.
 • Ha minden egyedre igényelni kíván, akkor az „Összes fülszám kezelése” gombot állítsa „Összes igénylés igen”-re.
 • Ha nem minden egyedre kíván igényelni, akkor az Igénylés gombon soronként állítsa be az „Igen”-t vagy „Nem”-et.
 • Korábban kiesés-pótlást benyújtott egyed esetén, amennyiben nem rendelkezik a kiesés-pótlást elfogadó határozattal, a kiesett egyed azonosítója került feltüntetésre, az egyed állapot: „Eredeti”. Kérjük, ebben az esetben ezt az egyedet adja be, ne törölje a listából és ne vigye fel a pótolt egyedet új sorként!
 • Amennyiben korábban valamely egyedre részleges visszavonást nyújtott be, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, a visszavont egyed azonosítójánál állítsa az Igénylés gombot „Nem”-re.
 • Amennyiben elutasított és kifogást benyújtott egyeddel rendelkezik, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • Amennyiben kötelezettség-átvállalással érintett egyeddel rendelkezik, melyre még nincs elfogadó határozata, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével! Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • A jogosulatlanul leigényelt egyedekre kirótt szankció a rendben lévő egyedek támogatási összegéből kerül százalékos arányban levonásra (pl. 3 beadott egyed: ebből 2 jóváhagyott, 1 jogosulatlan → 50% szankció a jóváhagyott egyedekre vonatkozó összegből, tehát 1 kifizethető egyed)!

VP – őshonos ex situ/in vitro fül

 • A nyilatkozatot állítsa „Igen”-re.
 • Gördítsen a VP – Őshonos Ex situ génmegőrzés támogatása adatokhoz.
 • Nyomja meg a megszemélyesítés gombot, így betöltődnek a vállalt létszámok a teljes támogatási időszakra vonatkozóan.

1 – Mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson vagy kancafedeztető állomáson

2 – Mén felnevelése

 • “a támogatási kérelemben feltüntetett állatlétszám” rovatban a teljes kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó össz darabszám jelenik meg, melyet korábban éves bontásban előrehaladási tervként kellett megadni.
 • TK1-es pályázóknak a 7 évre, TK2-es pályázóknak a 6 évre vállalt összlétszámot tartalmazza (a beadott hosszabbítást is!).
 • “az igényelt összlétszám” rovat nem módosítható, az egyedileg rögzített állatazonosítók kitöltése után a rendszer automatikusan kitölti, tárgyévre vonatkozik.

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek felvitele:

 • Ha mindkét jogcímre pályázik, az állategyedek felvitelekor a megfelelő jogcím legyen kijelölve, ellenkező esetben az adott évi kifizetési kérelme elutasításra fog kerülni. Kijelöléskor kék színnel világít.
 • „Beszúr” gombbal tud egyedet felvinni.
 • A fedezőmén, illetve méncsikó lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN M NO170010000)
 • Kifizetési kérelem gazdálkodási időszaka: 2023. május 1-2024. április 30. Tehát az ebben az időszakban tartásban lévő egyedekre adható be kifizetési kérelem.
 • Fedezőmének minimális tartási ideje a teljes pályázati időszakra vonatkozóan: 180 nap, maximális tartási idő TK1-es pályázóknak 2555 nap (7 év), TK2-es pályázóknak 2190 nap (6 év)
 • Méncsikók minimális tartási ideje a teljes pályázati időszakra vonatkozóan: 180 nap, maximális tartási idő TK1-es pályázóknak 1533 nap (4 év 73 nap), TK2-es pályázóknak 1314 nap (3 év 219 nap).
 • Egyesületünk a tartóellenőrzésben telefonon és emailben is segítséget nyújt, kérjük, éljenek a lehetőséggel.
 • Ha olyan egyedre ad be kifizetési kérelmet, mely elutasításra kerül, a szankció mértéke az elfogadott egyedek számához képest kerül megállapításra, pl. 2 fedezőmén esetén: 1 elfogadott, 1 elutasított → 1-1=0 jóváhagyott egyed

Fedezőméntartási támogatásra vonatkozó többletinformáció:

A beadandó egyednek rendelkeznie kell az adott gazdálkodási évre vonatkozó (2023. május 1-2024. április 30.) tenyésztési engedéllyel és az MLOSZ-szel kötött törzskönyvi nyilvántartási szerződéssel, amit nem kell feltölteni a pályázati rendszerbe, ezek az információk a kérelem leigazolásához az egyesületnél rendelkezésre állnak.

Egyesületi segítségnyújtás

 • Telefonos segítségnyújtás a beadási határidőig munkanapokon kérhető, 8 órától 17 óráig.
 • A rendkívüli érdeklődés miatt a telefonhívások feltorlódhatnak, felmerülő kérdéseiket emailben is feltehetik a Tenyésztési Iroda részére: nolte@hortobagy.eu. Emailes ügyeletet hétvégén is biztosítunk, igyekszünk minél hamarabb, de 24 órán belül válaszolni.
 • Minden pályázó részére az előzetes pdf vagy képernyőkép formátumú elektronikus adatellenőrzést emailben biztosítjuk, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján fokozottan kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel.
 • A kifizetési kérelem rögzítésének Tenyésztési Irodán történő személyes ügyintézését május 6-tól korlátozottan, előzetes telefonos időpont-egyeztetéssel biztosítjuk azon tagjaink részére, akik kizárólag őshonos jogcímre vonatkozó kifizetési kérelmet adnak be.

Akik bármilyen más jogcímen is kifizetési kérelmet adnak be, kérjük, vegyék igénybe agrárkamarai szaktanácsadó, falugazdász vagy egyéb pályázatíró segítségét is.

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék és bármilyen kérdés merül fel, keressék a Tenyésztési Irodát!
Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13 E-mail: nolte@hortobagy.eu

 

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő felhasználása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.