Tájékoztató bírálati kötelezettségről

2022. július 5.

Tenyésztési Program előírása

Az új besorolású törzskancák méneskönyvben tartásának feltétele a méneskönyvi felvételt követő 1 éven belüli bírálaton történő részvétel, ellenkező esetben a kanca a nyilvántartásból törlésre kerül.

Őshonos kancatámogatásban leigazolt kancacsikók

A 2022. január 1-jén indult őshonos kancatámogatás induló évében a 2019. és 2020. évi kancacsikóknak pályázati jogosultságuk volt, azonban az igazolás kiadásával egyidejűleg elektronikus úton minden érintett tartót tájékoztattunk a 2022. évi bírálati kötelezettségekről, melyet a támogatási kérelem beadásával tudomásul vettek.

A bírálat 2022. évi elmulasztása esetén a Tenyésztési Program be nem tartása miatt a törzskönyvből az adott kanca törlésre kerül, ami a pályázatban meg nem felelés szempontjából nem helyrehozható hibának minősül és az első kifizetési kérelemben már nem kerül leigazolásra, illetve 2023-ban sem adható be támogatásra.

Bírálat hiánya miatt elutasított 3 éves vagy idősebb kancák

A bírálati hiánya miatt elutasított kancák esetén szintén minden érintett tartót elektronikus úton tájékoztattunk a 2022. évi bírálati kötelezettségekről.

A bírálat 2022. évi elmulasztása esetén a Tenyésztési Program be nem tartása miatt a törzskönyvből az adott kanca törlésre kerül, 2023-ban nem adható be támogatásra.

Második körös részvételi feltételek

Egyesületünk a 2023. január 1-jén induló második beadási időszakban bírálat nélkül kizárólag a 2021. évi kancacsikók támogatási jogosultságát fogja leigazolni, 2023. évi bírálati kötelezettséggel.

A 2022. évben új belépő kancák 2022. évben bírálati kötelezettséggel rendelkeznek.

2022. évi tenyészszemlék, bírálatok

A jelenleg ismert helyszínek és időpontok a honlapon megtalálhatóak:
2022. évi rendezvénynaptár-tervezet

A részletes kiírások folyamatosan kerülnek fel a honlapra.

Kérjük az érintett kancatartókat a bírálati kötelezettség teljesítésére!