Technikai felkészülés az in situ őshonos kancatámogatás 2. körének beadására

2022. december 7.

A korábbi évek pályázati tapasztalatai alapján az alábbi technikai előkészületeket érdemes megtenni a támogatási kérelem beadása előtt.

Beadási időszak: 2023. január 2-31.

Ügyfélkapu ellenőrzése

A támogatás teljes ügyintézése elektronikus, a beadás, a kiesés-pótlások bejelentése, a kifizetési kérelmek és egyéb iratok beküldése kizárólag a Magyar Államkincstár pályázatkezelő felületén, ügyfélkapus belépés használatával történik, a jóváhagyó vagy elutasító határozatok ügyfélkapus tárhelyre kerülnek majd kiküldésre.

A legtöbb probléma az ügyfélkapu felhasználónév és jelszó elfelejtett adataiból adódik.

Az ügyfélkapu jelszavát 2 évente meg kell újítani, melyre a lejárattól számított 60 nap áll rendelkezésre, erről a rendszer emlékeztetőt küld a felhasználóhoz tartozó e-mail címre.

Az ügyfélkapu használatával kapcsolatban segítségnyújtás itt érhető el:

Ügyfélkapu súgója

Kérünk mindenkit az ügyfélkapu működésének ellenőrzésére.

Ügyféladatok ellenőrzése

A Magyar Államkincstárnál nyilvántartott ügyféladatok a támogatási kérelem beadási felület megnyílása előtt is bármikor ellenőrizhetőek és módosíthatóak.

Az elektronikus beadási felület elérhetősége, bejelentkezés ügyfélkapun keresztül:
Magyar Államkincstár E-kérelem

Amennyiben először használja az elektronikus beadási felületet, belépéskor meg kell adnia ügyfél-azonosítóját (MVH regisztrációs szám).

Amennyiben 2022. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről. Ezt a támogatás beadásakor ismét meg kell tennie, mivel a nyilatkozatot évente meg kell újítani. Belépéskor a felület figyelmeztetni fogja.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a támogatási kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Az előző évek beadási tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

  • KKV-minősítés (nem azonos az egyesület felé beküldött KKV-nyilatkozattal)
  • fizetési számlaszám

A változásbejelentés szabályait az alábbi közlemény tartalmazza:

58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Agrárvégzettségek után járó többletpontok

Az őshonos kancatámogatás felhívása szerint a támogatási kérelmek elbírálásánál közép- vagy felsőfokú agrárvégzettség után többletpont kerül beszámításra.

Kérjük az érintett Tenyésztőtársakat, amennyiben beszámítható agrárvégzettség valamelyikével rendelkeznek, a többletpontok megszerzéséhez készítsék elő a végzettséget igazoló dokumentumokat.

Beszámítható végzettségek listája:

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

Előkészítendő dokumentumok:

  • természetes személyek esetén → a pályázó nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum digitális másolata
  • gazdasági társaságok esetén → a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagja nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum, valamint a munkaszerződés digitális másolata
  • családi gazdaságok esetén → a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja vagy alkalmazottja nevére szóló végzettséget igazoló dokumentum, valamint a családi gazdaság nyilvántartásba vételének, illetve esetleges munkaszerződésnek a digitális másolata