In situ őshonos kancatámogatás – állományváltozás bejelentése

2022. november 30.

Az elmúlt hetekben több esetben tapasztaltuk, hogy az őshonos támogatásban részt vevő egyedek úgy kerültek értékesítésre, hogy kiesés-pótlás bejelentése az egyesület felé nem történt meg. Ez az előírt határidők elmulasztása esetén nemcsak a támogatás megvonását, hanem esetleg az új tulajdonos 2023. évi támogatási jogosultságának elutasítását is maga után vonhatja.

Fentiek miatt ismételten felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy az őshonos kancatámogatásban részt vevő egyedekre a tartónak állomány-fenntartási kötelezettsége van, azaz a pályázati kiírás szerint köteles a 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tartó támogatási időszak (2023. évi pályázók esetén 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszak) alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli, támogatási feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel történő pótlására. E kötelezettséget és a bejelentés módját a pályázati kiírás tartalmazza, mely az egyesület honlapján és a kiadott tájékoztatókban is közzétételre került.

Kérjük a támogatásban részt vevőket, hogy a határidők betartása érdekében állományukban bekövetkezett bármilyen változás (értékesítés, elhullás, kényszervágás stb.) esetén a Tenyésztési Iroda elérhetőségein haladéktalanul jelentkezzenek!

A kiesés-pótlás szabályairól szóló tájékoztató elérhető a honlapon:
Kiesés-pótlás szabályai