Őshonos kancatámogatás – pályázók kötelezettségei

2023. június 13.

Az elmúlt hetek tagi megkeresései alapján kiderült, hogy a sorozatosan kiadott pályázati tájékoztatók és a pályázati kiírás ellenére nem egyértelmű, hogy mi a pályázó kötelezettsége.

Fentiek miatt mindezeket az alábbi tájékoztatóban foglaljuk össze és egyben ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az adminisztratív kötelezettségeket jogszabályok vagy a Tenyésztési Program írja elő, a pályázat csak mindezek betartását ellenőrzi!

Tenyészetben tartási időszak

 • 1. kör: 2022. január 1-2024. december 31.
 • 2. kör: 2023. január 1-2024. december 31.

Tartási követelmények a Tenyésztési Program szerint

 • boxos vagy kiscsoportos tartás
 • kellő méretű karám, vagy legelőterület biztosítása
 • rendszeres ápolás, pataápolás, szabályozás, illetve állategészségügyi ellátás biztosítása
 • faji és használati igényeknek megfelelő takarmányozási rend
 • rendszeres szaporodásbiológiai felügyelet

Kiesés-pótlás bejelentése

 • pótlási határidő: a kieséstől számított 90 nap (kiesés napja: értékesítés, elhullás, kényszervágás, kisorolás napja)
 • értékesítés, elhullás, kényszervágás esetén a Nébih felé a tartás végét be kell jelenteni
 • pótlásra beállítható egyed: a pótlás napján legalább 365 napot betöltött, a Nébih felé a pályázó tartónyilvántartásába bejelentett egyed, a pótlás napja utáni tartóbejelentés esetén a pótlás elutasításra kerül
 • bejelentése: az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületén, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlást követő 20 napon belül, az egyesület által záradékolt igazolás feltöltésével
 • kiesés-pótlás tájékoztató: Kiesés-pótlás szabályai

Kifizetési kérelem beadása

 • 1. körös pályázók: 2023., 2024. és 2025. évi Egységes Kérelmen belül
 • 2. körös pályázók: 2024. és 2025. évi Egységes Kérelmen belül

Bírálat

 • az 1. körös támogatásba bevont, 2020. évi születésű kancasikókat 2022-ben regionális tenyészszemlén vagy kancabírálaton minősíttetni kellett
 • a 2. körös támogatásba bevont, 2021. évi születésű kancacsikókat 2023-ban regionális tenyészszemlén vagy kancabírálaton minősíttetni kell
 • szankció: elmaradása esetén a támogatásból visszavonandó, a kifizetési kérelembe már nem adható be

Párosítás

 • minden törzskönyvben tartott kancára kötelező az egyesület által megküldött nyomtatványon
 • a nem párosított kancákra is kötelező visszaküldeni
 • a leadott párosítási tervtől való eltérést az egyesület felé be kell jelenteni
 • a gazdálkodási év 2. felében a tenyésztőszervezet megküldi a párosítási terv elfogadásának igazolását
 • szankció: pályázati kiírás meg nem felelések táblázat szerint

Fedeztetési jegyzőkönyv

 • a kancafedeztetési állomás/mesterséges termékenyítő állomás a szolgáltatás elvégzése és a pénzügyi teljesítés után köteles ellátni az állattartót a fedeztetési jegyzőkönyv egy példányával, mely megőrzendő

Ellésbejelentés

 • a fedeztetési jegyzőkönyv alján található, letéphető nyomtatvány kitöltése, beküldése az egyesület és/vagy a területileg illetékes lótenyésztési felügyelőnek postai vagy elektronikus úton
 • a csikó azonosítása 1 éves korig kötelező
 • szankció: csikószám nem kerül kiadásra, határidőn túli azonosítás esetén „másodlat” lóútlevél kerül kiállításra és a tagi kedvezmények (chip, azonosítás, származás-ellenőrzés) nem vehetőek igénybe

Csikójelölési jegyzőkönyv

 • a csikó azonosításakor kiállított dokumentum, 1 példánya megőrzendő (javasoljuk, hogy jelezze az azonosítást végző felügyelőnek 1 példány átadását)
 • 2021. évtől a tartóbejelentés rögzítése – kizárólag tárgyévi, azonosított csikók esetén – automatikusan megtörténhet azonosításkor a tartásbejelentéshez szükséges adatok hiánytalan megadása alapján a csikójelölési jegyzőkönyvön (ügyfél-regisztrációs szám, tenyészetkód, tartás kezdete dátum)

Lóútlevél

 • az adott egyed hatósági bizonyítványa, a lovat követi
 • a tartó köteles azt az állat tartási helyén tartani, és a kezelő állatorvos rendelkezésére bocsátani az elvégzett kezelések bejegyzése érdekében
 • a tulajdont igazolja, nem azonos a tartóbejelentéssel
 • az őshonos pályázatokban a tartó jogosult a támogatások igénybe vételére, a lóútlevél tulajdonosa eltérhet a pályázó személyétől
 • tulajdonváltás esetén a régi tulajdonos köteles a betétlapot záradékolni, átadni azt az új tulajdonos részére
 • az új tulajdonos kötelessége a lóútlevél átíratása: Nyomtatványok, segédletek

Állomány-nyilvántartó

 • a teljes tartott (nemcsak a támogatott) állományra vonatkozóan kötelező a naprakész vezetése elektronikus vagy papír alapú formában
 • nyomtatvány: Nyomtatványok, segédletek
 • aktuális tartóadatok lekérésében az egyesület segítséget nyújt: nolte@hortobagy.eu email címen, a tartó neve és ügyfél-regisztrációs száma megadásával
 • szankció: pályázati kiírás meg nem felelések táblázat szerint

Tenyésztési napló

 • minden törzskönyvben tartott kancára kötelező a naprakész vezetése elektronikus vagy papír alapú formában
 • nyomtatvány: Nyomtatványok, segédletek
 • szankció: pályázati kiírás meg nem felelések táblázat szerint

Bírálati lap

 • a bírálat minden törzskönyvben tartott kancára kötelező a belépéstől számított 1 éven belül vagy a pályázat indulásakor
 • a bírálati lapnak rendelkezésre kell állnia
 • pótlása: Bírálatilap-másolatok kiadásának ügyviteli rendje
 • szankció: pályázati kiírás meg nem felelések táblázat szerint

Adminisztratív ellenőrzés

A kifizetési kérelem alapján automatikusan és teljes körűen történik.
Ellenőrző szervek: Magyar Államkincstár, tenyésztőegyesület, Nébih.

 • egyesületi tagság
 • adott egyed törzskönyvben tartása
 • Tenyésztési Program betartása
 • fajtába tartozás
 • tartóbejelentés megfelelősége
 • kiesés-pótlás előírt határidőinek megfelelősége

Helyszíni ellenőrzés

A kifizetési kérelem alapján, szúrópróbaszerűen történik (legalább 5%).
Ellenőrző szervek: Magyar Államkincstár, Nébih.
Ellenőrzés bejelentése: annak időpontja előtt legfeljebb 5 nappal ügyfélkapun küldött értesítéssel, esetleg telefonon.
Kérjük, kijelölés értesítése esetén a sikeres felkészülés érdekében haladéktalanul egyeztessen az egyesület Tenyésztési Irodájával!

Ellenőrzési szempontok:

 • tartási követelmények megfelelősége
 • lóútlevél megléte
 • állomány-nyilvántartó naprakész  vezetése: meg kell egyeznie a tartási helyen lévő tényleges állománynak, az állomány-nyilvántartó szerinti állománynak és a központi adatbázisban nyilvántartott állománynak
 • tenyésztési napló naprakész vezetése
 • elfogadott párosítási terv megléte
 • fedeztetési jegyzőkönyv megléte
 • a fedeztetési jegyzőkönyv és az elfogadott párosítási terv egyezősége
 • csikójelölési jegyzőkönyv megléte
 • bírálati lap megléte

Kérjük az érintett pályázókat saját érdekükben az ellenőrző hatóságokkal történő együttműködésre!

 

A tájékoztatót a Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztési Irodája állította össze, minden tartalom részben vagy egészben történő újrapublikálása az egyesület előzetes engedélyéhez kötött.